Video

10 proroctví, která se již vyplnila a další, co se mají brzy stát

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Bible nám důrazně sděluje, co se již odehrálo, a co se teprve má stát. Uslyšíme o válkách, o přírodních katastrofických neštěstích a chladnosti lidí, naplnění nepravostí a láska mnohých k bratrům a sestrám vychladla. Konec časů skrývá mnohé neblahé předpovědi, které se mají stát a stanou. Mnozí ovšem utíkají od pravdy, lidé se rouhají a umocňují vlastní sobeckost, lhostejnost, neloajalitu, neuvěřitelné vysmívání se všemu dobrému a správnému, opovrhováním vším a čímkoli skutečně hodnotným je pro mnohé největší hrozbou. Modlete se za všechny bez rozdílu a proste o obnovení jejich skutečných hodnot, obrácení se, pokání a přijímání Ducha svatého.

U jednotlivých událostí nikdy nelze stanovit přesná data jejích dovršení. Předpovězena je událost, kdy se má zdraví nejulhanějšího prezidenta na světě Trumpa, který bude mj. opět zvolen, ale i Putina zhoršovat. Jejich životy jsou jeden obrovský klam na globálních úrovních a svádění mnohých.

Nejpopulárnější trendy dnes

Related Posts

Ukrajina je skutečně o boji dobra se zlem. Pokud padne, bude Slovensko ve velkém nebezpečí!


Život civilistů na ukrajinských územích v blízkosti fronty je často velmi děsivý – žijí bez elektřiny, plynu, internetu a mobilního spojení. Ve stabilnějších regionech, například na levém břehu…

Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…


Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané…

STOP antivlasteneckým dezinformacím: Proč Rusko napadá Ukrajinu


Ruská invaze do Gruzie v roce 2008. Stejně jako celá válka mezi Ruskem a Ukrajinou od roku 2014, kterou lze nalézt na webu Basi Svítání. K získání přístupu…

Mar Mari Emmanuel o Donaldu Trumpovi


Z textu se zdá, že autor se zamýšlí nad otázkou identity a postavení jednotlivce ve společnosti. Vyjádřeny jsou i pocity závislosti na autoritách a potřeba pomoci. Autor se…

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)


Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími…

Vladimir Putin – KGB Agent


Vladimir Putin má zajímavou a kontroverzní minulost, protože 15 let sloužil jako špion v nechvalně proslulé KGB. Kolik toho ale o jeho činnosti jako agenta v terénu během…

Komentáře (2)

    1. God created the heavens and the earth, the Holy Scriptures and the prophets. Only he gives and takes, instructs, advises and explains, without Him we are nothing.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here