10 proroctví, která se již vyplnila a další, co se mají brzy stát

Bible nám důrazně sděluje, co se již odehrálo, a co se teprve má stát. Uslyšíme o válkách, o přírodních katastrofických neštěstích a chladnosti lidí, naplnění nepravostí a láska mnohých k bratrům a sestrám vychladla. Konec časů skrývá mnohé neblahé předpovědi, které se mají stát a stanou. Mnozí ovšem utíkají od pravdy, lidé se rouhají a umocňují vlastní sobeckost, lhostejnost, neloajalitu, neuvěřitelné vysmívání se všemu dobrému a správnému, opovrhováním vším a čímkoli skutečně hodnotným je pro mnohé největší hrozbou. Modlete se za všechny bez rozdílu a proste o obnovení jejich skutečných hodnot, obrácení se, pokání a přijímání Ducha svatého.

U jednotlivých událostí nikdy nelze stanovit přesná data jejích dovršení. Předpovězena je událost, kdy se má zdraví nejulhanějšího prezidenta na světě Trumpa, který bude mj. opět zvolen, ale i Putina zhoršovat. Jejich životy jsou jeden obrovský klam na globálních úrovních a svádění mnohých.

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

2 Comments

    1. God created the heavens and the earth, the Holy Scriptures and the prophets. Only he gives and takes, instructs, advises and explains, without Him we are nothing.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS