Konec světa – Znamení Antikrista, znamení šelmy a vynucovaná poslušnost k změně 4. přikázání!

Může svět někdy skončit? Jaká by mohla být příčina? Kdo je Antikrist co je jeho znamením? Můžeme očekávat druhý příchod Krista? Co tomu bude předcházet? Jakou roli hraje USA v posledních událostech světa? Klimatické problémy Země? … Konec světa a znamení Antikrista jsou učení, která spolu velmi úzce souvisí. Je to velmi náročná tématika. Nejen kvůli tomu, že zahrnuje mnoho témat a učení, které je nutno znát pro správný celkový obraz souvislostí. Ale hlavně kvůli tomu, že na těchto učeních je rozdělen nejen celý křesťanský svět, všechna náboženství ale i celá společnost…

ODHALENÍ: Znamení, bez kterého nebudou moci lidé nakupovat a prodávat

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS