Adelaida de Carillo – svědectví o nebi a pekle

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Video o tom nejsilnějším, co pro skutečné probuzení nevěřících a jiných tvrdě spících ve svých hříších všichni potřebujeme. Všichni jsme zhřešili a je nutné se očistit, nebo nést zodpovědnost a čekat s trestem. Co se zdá moudřejším řešením? Věčnost v temnotě, nebo úplně jinde? Dávejte při sledování videa velmi dobrý pozor!


One Reply to “Adelaida de Carillo – svědectví o nebi a pekle”

 1. Ke své hrůze v hloubi duše cítím, že je to doslova a do písmene tak, jak Adelaida svědčí.
  Obarvené vlasy či náušnice jsou neklamným ukazatelem, zda ve mně vítězí poslušnost k Božím přáním nebo osobní ješitnost.
  My, křesťané dneška, nechceme pochopit, že Boží nároky na člověka jsou neměnné včera i dnes. Ospravedlňujeme si své “drobné ústupky” přirozeným vývojem společnosti a kultury v čase a nepřijatelností chovat se striktně podle požadavků Písma svatého. Bůh je přece milosrdný, utěšujeme se. K Bohu však nic nečistého nemá přístup a Ježíš to říká jasně: Mt 16,24 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě.
  Jsme ochotni se zapřít natolik, abychom se řídili pokyny Písma ve všem, nebo to chceme tak trochu “odrbat” a sedět na dvou židlích najednou?
  Mystici dnešních dnů z různých konců světa unisono svědčí, že udeřila hodina oddělení koukolu od pšenice. A že už není čas na nic, kromě neodkladného pokání. Každý si budeme muset vybrat a přesunout jednu polovinu pozadí buď na Pánovu židli, nebo na židli, kterou sofistikovaně a velmi nenuceně nabízí Jeho padlý anděl.
  P.S. Pro muže jistě existuje jiný “prubířský kámen”. Kdo chce stát před hodovní síní v bílém rouchu, ať teď z celého srdce prosí, aby mu byl jeho osten zavčasu ukázán.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here