Antivlastenci opět šílí ďábelskou radostí. Ruští vojáci vyvraždili v Ruskem okupované Volnovachě čtyřčlennou ukrajinskou rodinu včetně dalších pěti příbuzných

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Stalo se tak během oslavy narozenin. Během oslavy se objevili ruští “vojáci” a požadovali po nich, aby se vzdali svého domu. Otec odmítl a za to byli všichni zavražděni. Vrahy jsou Kadyrovci z Čečenska.

Fotografie zmasakrované rodiny kolují po sociálních sítích. Nebudu je sdílet. Místo toho se podělím o fotografie rodiny v dobrých časech, než přišlo Rusko a vyvraždilo je. Jmenovali se: Andrej Kapkanec, jeho žena Natalia a jejich děti Nikita (4 roky) a Nasťa (9 let).

Zdroj: 1


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here