Bůh ateistickému otci obnovil srdce a ukázal pravou cestu, skrze živou lásku a svou dceru…

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Italská vláda se v pondělí sešla jen proto, aby udělila občanství Indii Gregoryové z Velké Británie, osmiměsíční dívce trpící mitochondriální chorobou, na kterou neexistuje léčba.

Britský soud potvrdil rozhodnutí o její smrti, a to i proti vůli jejích rodičů. Indie je stále v nebezpečí, protože britský soudce rozhodl, že ji nelze odvézt do Itálie, možná – upozorňujeme na sarkasmus – protože by to ohrozilo její život.

Vatikánská nemocnice Bambino Gesù nabídla Indi péči a italská vláda je připravena zaplatit za její léčbu.

Italská premiérka Giorgia Meloniová na internetu napsala, že Indi nemá velkou naději, ale “udělám vše, co bude v mých silách, abych bránila její život” a “bránila právo její matky a otce, aby pro ni udělali vše, co mohou”.

Podle nařízení britské justice zemřela malá holčička Indi Gregoryová 13. listopadu ve 1:45 ráno. Soudy chtěly, aby zemřela, přestože získala italské občanství a byla nabídnuta léčba v Bambino Gesù, elitní dětské nemocnici Vatikánu. Je znázorněna v křestním oděvu.

Ateistický otec Dean Gregory se na soudu cítil, “jako by mě peklo táhlo”, a myslel si, “když existuje ďábel, musí existovat i Bůh”. Viděl, “jak vypadá peklo” a chtěl, “aby Indi šla do nebe”. Tak požádal o jejich křest a uvažoval o tom, že bude sám pokřtěn.

Mezi podobné případy britských dětí patří Charlie Gard (2017) a Alfie Evans (2018).

Strickland k smrti Indi: Malá Indi je další obětí kultury smrti. Ať nás její předčasná smrt povzbudí, abychom odmítli kulturu smrti a přijali království života, s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a jeho Svatým srdcem jako naší silou. Kéž se srdce obrací k Kristu, světlu světa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here