Izrael schválil novou plně digitální banku AI “One Zero”

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Nový přezdívka přichází dva týdny po One Zero zvýšený $ 120 milionů ve financování série A vedené skupinou významných investorů, včetně čínského technologického konglomerátu Tencent, japonské finanční společnosti SBI Holdings (dříve součástí Softbank) a švýcarské společnosti pro správu majetku Julius Baer, jedna z nejstarších švýcarských bankovních institucí…


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here