Izrael vs Palestina – O čem nikdo nemluví

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Izrael vs Palestina v Bibli? Co si myslí Ježíš o konfliktu s Hamásem a Izraelci u pásma Gazy? A jak by měli křesťané reagovat na situaci v Božím městě Jeruzalémě?

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here