Vladimir Putin – KGB Agent

Vladimir Putin má zajímavou a kontroverzní minulost, protože 15 let sloužil jako špion v nechvalně proslulé KGB. Kolik toho ale o jeho činnosti jako agenta v terénu během studené války vlastně víte?

Vladimir Putin je světovým vůdcem, který se odlišuje od moderních lidí svým původem. Jeho rodina utrpěla během druhé světové války, když byli jeho otec a strýcové zapojeni do vojenských akcí na východní frontě. Jeho dědeček byl osobním kuchařem Stalina, což mu zajistilo přístup k politickému vedení. Putin se od mládí zajímal o bojová umění, špionáž a četl marxistické politické teorie. Po ukončení studia práva na univerzitě v Leningradu vstoupil do KGB a následně se stal členem komunistické strany. Putin byl vybrán pro výcvik v KGB kvůli jeho schopnostem a předcházejícím zkušenostem jeho rodiny. Jeho cesta k moci byla dlouhá a obtížná, ale díky svému odhodlání a práci na sebe se vypracoval na významnou postavu, kterému je třeba čelit na Západě…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image