Voda jako palivo a HH+ sloučenina pro podporu hydrolýzy

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

elektrický generátor upraven tak, aby byl schopen vyrábět elektrickou energii pouze z vody jako paliva. Díky tomuto vysoce účinnému hydrolyzačnímu zařízení a tajnému aditivu pro elektrolyt HH+ dokážeme rozložit molekuly vody a získat velké množství vodíku, se kterým tento elektrický generátor funguje.

00:00 Úvod
01:02 Příprava kusů na jejich řezání
01:24 Řezání dílů z nerezové oceli 304L
02:30 Vrtání kusů (v každém kusu jeden 6 mm a jeden 11 mm otvor)
08:18 Leštění kusů
03:58 Příprava nádrže na hydrolýzu
04:56 Řezání závitových tyčí M6
05:18 Montáž hydrolyzačního reaktoru
09:20 Příprava bezpečnostního kontejneru Vodík
11:46 Výroba podpěry pro zařízení na hydrolýzu
13:12 Elektrické přípojky
14:30 Odstraňujeme palivovou nádrž a nastavujeme naše zařízení na hydrolýzu
16:14 Příprava vzduchového filtru
16:34 Plnění nádrží na vodu a tajný elektrolyt HH+
17:35 První test uvnitř dílny
18:05 Seřízení karburátoru
20:30 Test venkovního vodního motoru


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here