Zhoubce lidstva Bill Gates a 17 milionů mrtvých na neizolovatelný virus po vakcinaci

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Válka proti lidskosti, která trvá již více než tři roky, si dosud vyžádala 17 milionů obětí. Takový je odhad statistiků, kteří na základě oficiálních údajů ze 17 zemí mohou s vysokou mírou pravděpodobnosti určit počet obětí na celém světě. Průměrná smrtelná toxicita injekcí byla jedno úmrtí na 800 injekcí. To by znamenalo, že vzhledem k tomu, že do 2. září 2023 bylo podáno 13,25 miliardy injekcí, zemřelo v důsledku vakcíny 17 milionů lidí. Tato analýza vychází z vědeckých studií zveřejněných 17. září 2023. Před našima očima se odehrává další genocida, o které média odmítají informovat. Zdroj.

Probíhá další genocida, o které média nechtějí psát. Po postižených se stále chce, aby si vzali více z toho, co genocidu způsobuje. Je to tichá genocida. Žádné bomby. Jen jehly.

Onkolog William Makis, M.D., z Kanady, představil na X – dříve Twitter – seznam 34 známých herců, kteří “náhle a nečekaně” odešli z jeviště tohoto světa v letošním roce. dvě mouchy jednou ranou, (pravděpodobně z umělého masa), by chtěl zabít Sameed Ahmed M. Khatana, docent medicíny, autor článku Studie spojuje změnu klimatu s výrazným nárůstem úmrtí na srdeční choroby v USA (zdroj) na University of Pennsylvania. Univerzitě financované Světovým ekonomickým fórem – WEF i Nadací Billa Gatese. To podporuje mýtus o tzv. globálním oteplování způsobeném člověkem a přesouvá vinu za úmrtí související s očkováním na klima. Studie byla zveřejněna 30. října 2023 v časopise Circulation. je přirozené, že starší lidé trpí a také umírají na horko. To žádný rozumný člověk nepopírá. Z těchto 17 milionů obětí tvoří naprostou většinu lidé, kteří se nedožili 40. narozenin. Neznám počty postižených, kteří žijí po smrtící kampani vakcín, ale odhaduji, že na celém světě je kvůli těmto injekcím více než 100 milionů nemocných. Nemocných, kteří většinou nejsou schopni samostatného života – jsou odkázáni na péči svých nejbližších.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here