Křesťané a pohané. Proč pohané uctívají falešné bohy, nebiblické, člověkem smyšlené nauky o náhradnici, či zastupitelce, orodovnici (Marie) s odporem k Písmu svatému a jedinému Spasiteli?

Mnoho moderních pohanských skupin je inspirováno náboženstvími Evropy, Severní Afriky a Západní Asie, které byly vyhubeny šířením falešného křesťanství. Pohanství zahrnuje různorodou komunitu s...