Filadelfský experiment covid

Podle zprávy Úřadu vojenských komisí z 12. dubna, kterou vypracovali “bílí klobouci” z kanceláře generála námořní pěchoty Davida Bergera, si hluboký stát vybral Filadelfii...

grayscale photo of person wearing white and black hat