counter free hit invisible
Středa, 5 října, 2022
5.5 C
Czech Republic

Celé ty roky nám všichni vykuklení rádoby „experti“ a „odborníci“ v nekonečných proslovech opakovaně zapomínají sdělovat nejdůležitější rizika smrtících vakcín, včetně respirátorů s nadmírou plastů v krvi! Proč se necháme v první i poslední řadě vždy jen úmyslně ohlupovat?

DoporučenéCelé ty roky nám všichni vykuklení rádoby "experti" a "odborníci" v nekonečných proslovech opakovaně zapomínají sdělovat nejdůležitější rizika smrtících vakcín, včetně respirátorů s nadmírou plastů v krvi! Proč se...

V nedávné studii vědců z Hull York Medical School ve Velké Británii byla téměř u každého člověka, kterému byl odebrán vzorek, nalezena mikroplastová vlákna hluboko v dolní části plic.

Studie s názvem „Detekce mikroplastů v lidské plicní tkáni pomocí μFTIR spektroskopie“, zveřejněná 29. března 2022, objevila mikroplastové částice – přítomné v mnoha maskách Covid – v plicní tkáni 11 ze 13 operovaných pacientů.

Nejčastěji přítomnými látkami v plicích byly polypropylen („PP“) a polyethylentereftalát („PET“).

Detekce mikroplastů v lidské plicní tkáni pomocí μFTIR spektroskopie

Některé z objevených mikroskopických úlomků a vláken plastů – u pacientů podstupujících operaci, z jejichž plicní tkáně odebrali vzorky – byly dlouhé dva milimetry.

Při výzkumu byly použity vzorky zdravé plicní tkáně z vedlejší oblasti plic, která byla cílem operace. Analyzoval částice o velikosti pouhých 0,003 mm a k identifikaci typů plastů použil spektroskopii. Rovněž byly použity kontrolní vzorky, aby se zohlednila úroveň kontaminace pozadí.

Plastový prach a mikroskopické úlomky obsahují stejné plasty, které se používají k výrobě všudypřítomných chirurgických masek, které nosí stovky milionů lidí na celém světě na základě nařízení vlád k zastavení „pandemie“ Covidu.

Materiálem, který se k výrobě těchto masek nejčastěji používá, je PP. Tkanina PP je vyrobena z „termoplastického“ polymeru, což znamená, že se s ní snadno pracuje a tvaruje se při vysokých teplotách.

Modré chirurgické masky mohou být také vyrobeny z polystyrenu, polykarbonátu, polyethylenu nebo polyesteru, což jsou všechno typy tkanin odvozené od termoplastických polymerů.

Jednorázové modré masky lze nalézt na téměř každé městské ulici ve vyspělém světě poté, co na některých místech dva roky platilo nařízení Covidu, že masky by se měly nosit ve většině vnitřních prostor po většinu času. Zdraví dospělí, děti, lidé s oslabenou imunitou a starší lidé, na všechny se vztahuje povinnost nosit masky.

V březnu 2022 byly mikroplasty zjištěny v lidské krvi, což ukazuje, že částice mohou cestovat po lidském těle a mohou se usazovat v orgánech. Dopad na zdraví se teprve bude zjišťovat.

„Naše studie je prvním důkazem, že máme v krvi částice polymerů – je to průlomový výsledek,“ uvedl profesor Dick Vethaak, ekotoxikolog z Vrije Universiteit Amsterdam v Nizozemsku. „Obecně také víme, že kojenci a malé děti jsou vůči expozici chemickým látkám a částicím zranitelnější,“ dodal. „To mě velmi znepokojuje.“

Další studie zveřejněná 5. dubna zjistila, že konkrétní typy poškození – buněčná smrt, alergická reakce a poškození buněčných stěn – jsou způsobeny množstvím mikroplastů, které lidé přijímají. Vědci jsou znepokojeni, protože mikroplasty způsobují v laboratoři poškození lidských buněk v množství, o kterém je známo, že ho lidé konzumují prostřednictvím potravy.

Maska pod mikroskopem. Obrázek se svolením E.P. Vicenzi/Smithsonian’s Museum Conservation Institute a NIST

Maska pod mikroskopem. Obrázek s laskavým svolením E. P. Vicenzi/Smithsonian’s Museum Conservation Institute a NIST.
Ve studii „Detekce mikroplastů v lidské plicní tkáni pomocí μFTIR spektroskopie“, která zjistila mikroplasty v plicích pacientů, se uvádí:

„Vzorky mikroplastů v ovzduší („MP“) byly odebírány po celém světě a je známo, že jejich koncentrace se zvyšuje v oblastech s vysokou lidskou populací a aktivitou, zejména v interiérech. Byly rovněž zaznamenány respirační příznaky a onemocnění po expozici pracovním koncentracím MPs v průmyslových zařízeních.

„Celkem bylo v 11 ze 13 vzorků plicní tkáně identifikováno 39 MPs… Tyto výsledky podporují inhalaci jako cestu expozice environmentálním MPs a tato charakterizace typů a hladin může nyní sloužit jako informace pro reálné podmínky laboratorních expozičních experimentů s cílem určit dopady na zdraví.“

„Neočekávali jsme, že v dolních oblastech plic najdeme nejvyšší počet částic nebo částice takových rozměrů, jaké jsme našli,“ uvedla Laura Sadofsky, hlavní autorka studie. „Je to překvapivé, protože dýchací cesty jsou v dolních částech plic menší a očekávali bychom, že částice těchto velikostí budou odfiltrovány nebo zachyceny dříve, než se dostanou tak hluboko.“

„Tyto údaje představují významný pokrok v oblasti znečištění ovzduší, mikroplastů a lidského zdraví,“ dodala.

Starší studie zveřejněná v roce 2020 se zabývala riziky spojenými s nošením masek a vdechováním mikroplastů. Studie došla k závěru:

– Nošení masek představuje riziko vdechnutí mikroplastů, opakované používání masek riziko zvyšuje.
– Nošení masek N95 představuje dlouhodobě nejnižší riziko vdechování mikroplastů s výjimkou masek N95, představuje vyšší riziko vdechnutí mikroplastů typu pruhů
– Nošení masek představuje výrazně nižší riziko vdechnutí mikroplastů kulovitého typu
– Nošení masek vede v dlouhodobém horizontu k nižšímu riziku vdechnutí mikroplastů hrubého typu.
– „Nošení chirurgických, bavlněných, módních masek a masek s aktivním uhlím představuje vyšší riziko inhalace mikroplastů typu vláken, zatímco všechny masky obecně snižují expozici, pokud jsou používány v rámci předpokládané doby (<4 h),“ uvádí studie.

Zdroj1

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Další články

Vlastenecké Česko

Shromáždění České republiky

Ostrava / Masarykovo náměstí

Přijďte říct svůj názor, u nás dostane prostor každý!

Děkujeme všem skutečným vlastencům za obnovu České republiky, nezávislosti na jiných zemích s ryze vlastní soběstačností na prvním místě!

- KTV Live (Facebook)
- KTV Live (Twitter)
- KTV Live (Youtube)

Sledovat

Komentáře

Přejít k navigační liště