Úkolem člověka je obrácení se k pravdě, Ježíši a mít víru jen v to dobré. Následovat dobré, po uvědomění si vlastních chyb, přestat s bezmeznou lhostejností v souvislosti s alarmujícími varováními dnešní doby.

Nebuďme pokrytci, přiznejme si fakta, bez přehlížení, či zapírání, znehodnocování, nebo úprku zpět do pohodlnosti bez pravidel a síle vlastní slepotě, díky které snadno lidská bytost pluje do tmy daleko snadněji.