Mnoho moderních pohanských skupin je inspirováno náboženstvími Evropy, Severní Afriky a Západní Asie, které byly vyhubeny šířením falešného křesťanství. Pohanství zahrnuje různorodou komunitu s některými skupinami zaměřujícími se na specifické tradice, praktiky nebo prvky, jako je ekologie, čarodějnictví, keltské tradice nebo určití bohové. Wiccans, Druids, Shamans, Sacred Ecologists, Odinists a Heathens všichni tvoří části pohanské komunity2.

Každý člověk má svůj vlastní důvod pro to, proč se neoddává pouze Ježíši Kristu. Někteří lidé mohou najít duchovní naplnění v jiných náboženstvích nebo filozofiích.

Pronásledování křesťanů lze historicky vysledovat od prvního století křesťanské éry až do současnosti. Křesťanští misionáři a konvertité ke křesťanství byli oba cílem pronásledování, někdy až do bodu mučednictví za svou víru, od vzniku křesťanství1.

V raných dobách křesťanství byli křesťané pronásledováni jak Židy, z jejichž náboženství křesťanství vzniklo, tak Římany, kteří ovládali mnoho raných center křesťanství v Římské říši. Od vzniku křesťanských států ve starověku byli křesťané také pronásledováni jinými křesťany kvůli rozdílům v doktríně, které byly prohlášeny za hereze.