Českým farmářům likvidují trh zahraniční dovezené potravinového zboží. Kateřina Máslová vyzývá k reakci ostatních farmářů pro odpovědné posílení vlastních produktů, šíření a především podporu, kterým tak bude sjednocen nejdůležitější prvek ze všech. Nekonečné bědování neznamená zbavení se lhostejnosti.