AW (Arizona Wilderová): Zachytila jsem jen to, že pohrdali Dianou. A Dianu jsem u žádného rituálu neviděla. Říkala jsem si, co ona asi ví o tomto všem?

DI (David Icke): Co jste viděla, že královská rodina dělá? Královna, matka královna a ostatní u rituálů. Co jste viděla, že dělají?

AW: Viděla jsem, jak všichni pijí lidskou krev a konzumují lidské maso. Mají vlastní poháry, ze kterých pijí krev. A tyto poháry jsou posázené drahokamy. Také mají vlastní dýky, a tyto dýky jdou do těch pohárů. Těmi dýkami míchají krev. A když tohle dělají, je to také symbol penisu, jak proniká do vagíny. Viděla jsem, jak tohle dělají. Někteří z nich i mají… královna Alžběta, královna matka, měla svoje vyzdobené křeslo nebo trůn, který jí přinesli, na kterém seděla. Protože před začátkem rituálu lidé chodí po místnosti a mluví nebo se poznávají… je to takové formální a rituální v tom, jak mluví a způsob, jakým se představují… je to jako u soudu.

DI: Co mají na sobě?

AW: Nosí roucha, pod kterými už nic nemají. A ta roucha jsou velmi zdobená. Všechna mají jednu věc společnou, a to červenou barvu jako krev. Některá mají purpurovou barvu. Jsou na nich takové zlaté linie. Mají také francouzský symbol Merovejců „Fleur-de-Lys“. A na těch rouších v určitých bodech jsou také přišité drahokamy. Oni tato roucha nosí, ale pod nimi už nic nemají, protože smysl rituálů je ten, že oni během nich mění podobu. A nemohou mít nic pod rouchem. Během rituálů také probíhá určitý typ orgií.

DI: Mluvíte o britské královské rodině?

AW: Ano, britská královská rodina. Během rituálů provádí oběti, které pak konzumují.

DI: A to jste viděla?

AW: Ano.

DI: Když si Britové poslechnou, co říkáte, budou pochopitelně šokováni… asi každý by byl… co by je nejvíce šokovalo, je to, že matka královna Alžběta má tu image, že je prababička národa. Je to milá, stará dáma, skvělá matka královna. Jakou máte zkušenost s matkou královnou?

AW: Je velmi chladná. A je také velmi krutá. Velmi se liší od toho, jak působí na veřejnost. Je chladnokrevná. Pokud cítí, že jste někdo pod ní, i v rámci iluminátů mezi svými vrstevníky, pokud jste někdo nad ní, nebude s vámi mluvit a neuzná vás. Z toho, co jsem viděla, ráda konzumuje lidské maso. Je to odporné. Jediná osoba, které se zdánlivě bojí, je Pendor.

DI: Lidé by také poznamenali, že královna má starší křehkou postavu. Těžko by si dokázali představit, že se účastní rituálů a dělá něco aktivního. Když mění svoji podobu, mění i svůj stav z hlediska věku, síly a ostatních rysů?

AW: Ano. Lidské tělo, které obývají, nebo které si vybrali, když bylo mladé, stárne, ale když na sebe vezmou reptiliánskou (plazí) podobu, tito reptiliáni žijí stovky let. Musí tedy na život mít více než jen jedno lidské tělo. Spousta z nich je mnohem starších, včetně matky královny, která je starší, než si lidé myslí. Byla ve více než jednom lidském těle. Pokud přijde čas na to, aby pokračovala a byla vybrána, aby… jak jsem říkala, bude vložena do jiného těla. Její esence a reptiliánská (hadí) forma bude vložena do dalšího těla, které pak bude mít také schopnost měnit podobu do reptiliánské formy.

DI: Jedné z čistých reptiliánských pokrevních linií?

AW: Ano.

DI: Vezměme si jako příklad matku královnu. Co se děje, když mění podobu? Co vidíte?

AW: Začnete vidět změny, které probíhají velmi rychle. Nejblíže to dokážu přirovnat k tomu, co nyní dělají s počítačovou technologií. Je to doslovná transformace, která proběhne velmi rychle. Poté se zvětší a jako reptiliáni nevypadají vůbec jako lidé. A tudíž nosí roucha. Pokud by měli oblečení, tak by se jim roztrhalo.

DI: Vezměme si tady jako příklad královnu matku Alžbětu. My ji vnímáme jako křehkou starou dámu. Jak vypadá, když během rituálu změní podobu?

AW: Její nos se mnohem zvětší do takového rypáku. Má tesáky. A má jazyk… když mají tuto podobu, jejich jazyk má spoustu ostrých výčnělků a je velmi dlouhý. Nemají dlaně nebo chodidla, ale mají pařáty. A mají šupiny a také šupiny, které jakoby do sebe mizely.