RT zpravodajství o Putinově projevu v Davosu pečlivě vynechává jeho komentáře o 4IR a globalizaci

“Byl jsem v Davosu mnohokrát, účastnil jsem se akcí pořádaných panem Schwabem, dokonce už v 90. letech. Klaus [Schwab] právě připomněl, že jsme se setkali v roce 1992.”

“Během posledních 20 let jsme vytvořili základ pro takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci založenou na širokém využití AI a automatizace a robotiky. Pandemie koronaviru takové projekty a jejich realizaci značně urychlila.”

“Nyní pracujeme na vytvoření příznivých podmínek pro hodnotnou a nákladově efektivní práci a úspěšné podnikání a na zajištění digitální transformace jako základu high-tech budoucnosti pro celou zemi, nikoli pro úzkou skupinu společností.”

„Musíme urychlit digitální transformaci plošně a co nejdříve přejít od izolovaných experimentů a pilotních iniciativ ke komplexním projektům s aplikacemi AI…“

„Myslím si, že takové vysoce osobní informace musí být uloženy v jednotném státním systému biometrické identifikace, což znamená, že stát musí převzít odpovědnost za jejich uchovávání a zároveň zajistit volný přístup k nim pro banky a další organizace“

“Pokud chceme, aby evropská kultura přežila a zůstala v budoucnu centrem světové civilizace… Západní Evropa a Rusko musí být spolu.”

“Pandemie koronaviru, o které se právě zmínil Klaus a která se stala vážnou výzvou pro lidstvo, pouze podnítila a urychlila strukturální změny, pro něž byly podmínky vytvořeny již dávno.”

“Čeká nás rozsáhlá transformace ekonomického života, včetně digitalizace, environmentální agendy, vytváření nových průmyslových odvětví a frontálního rozvoje infrastruktury. Tyto úkoly budeme řešit jako tým…”

Putin říká, že lidé budou mít „virtuálního dvojníka“ – „avatara, který bude žít v metaverzích, které se nyní ustavují“.

V roce 2019 Rusko studovalo, jak vytvořit „nový typ společnosti“ pomocí úpravy genomu . “Ruská Státní duma zkoumala „bezkonfliktní“ strategie pro zavádění nových technologií s „problematickými aspekty v sociální, právní, etické a náboženské sféře“.