Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44 Otec, nikoliv Maria! Je to Bůh, kdo dává lidem světlo. Nejdříve učedník musí poznat, že nemůže dál setrvávat v antikristovském spolku, založeném Satanem.

Ježíš řekl: „Já jsem cesta a #pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” J 14:6b Ježíšova cesta je přímá.

Římský spolek razí podivnou okliku – Skrze Marii k Ježíši. Ale je to léčka, není to oklika, je to slepá cesta, na jejímž konci je pekelný chřtán otevřený dokořán.