Logo
Církví Boha živého
1 den
Církví Boha živého
3 dny
Církví Boha živého
6 dny
Církví Boha živého
7 dny
Vatikánsko-mariánský antibiblický blud - místo Ježíše = jediného biblického prostředníka a přímluvce vás chtějí ateisté a pohané nahnat na cestu záhuby. Amen.

5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,
7 a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
1. Timoteovi 2:5-7
Církví Boha živého
8 dny
100 let po Wesleyho smrti přišel do malé anglické vesnice šlechtic, který hledal alkoholické nápoje a žádné nenašel.

Zeptal se černého otroka, proč v celé vesnici nemůže najít alkohol, a černý otrok mu odpověděl:

"Pane, před 100 lety prošel touto vesnicí někdo jménem John Wesley, od té doby všechny obchody s alkoholem zavřely, protože je nikdo nechtěl kupovat."

Jaký dopad měl život Johna Wesleyho Jeho vášeň pro duše a dopad je cítit dodnes.

Oslovení ztracených za každou cenu.
- PJ Bulama
Církví Boha živého
9 dny
Návrat do lesa. Ztraceno v překladech. Hledejte sami.
Návrat do lesa. Ztraceno v překladech. Hledejte sami. - YouTube

https://www.zachranavsech.cz/l/vecne-utrpeni/

Církví Boha živého
9 dny
Dříve byli pohané bez naděje (Ef 2:12), ale nyní v Kristu mají naději.

Věřící nemají jen naději, ale mají také pokoj a moc (Řím 15:13). Duch svatý Boží jim tato požehnání dává, když se mu podřizují.

Protože židovští křesťané věrně nesli evangelium pohanům, mají dnes všechny národy světa příležitost uvěřit v Krista jako Spasitele.

13 Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Římanům‬ ‭15:13‬ ‭‭

12 V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.
Efeským‬ ‭2:12‬ ‭
Církví Boha živého
10 dny
Církví Boha živého
11 dny
Petr Safep
11 dny (E)
Duchové uhelných dolů
Byli ochuzeni o sluneční světlo a čerstvý vzduch. Místo toho žili v temnotě pod zemí a spoléhali se na své instinkty a vedení svých lidských partnerů, známých jako konogoni. ****** o koně se rodili, pracovali a hynuli ve tmě a snášeli namáhavou práci. Nezřídka se stávalo, že jeden kůň táhl sám až osm těžkých vozů s uhlím. Navzdory náročným podmínkám si tato zvířata zachovávala důstojnost a byla si vědoma svých práv, například odmítnout se pohnout, pokud se cítila zatížena nadměrným množstvím vozů. Měla také pozoruhodný smysl pro čas, věděla, kdy má jejich pracovní den skončit, a i za tmy našla cestu zpět do stájí. Tato náročná práce koní v dolech trvala až do roku 1972, kdy ji převzala technika, což znamenalo konec jedné éry. Dne 3. prosince 1972 vyšel z dolů velkolepým způsobem poslední hornický kůň Ruby. Za doprovodu orchestru byla Ruby, ozdobená květinovým věncem, vyvedena ze tmy, což symbolizovalo závěr éry hornických koní a jejich konnogonských partnerů. Na památku jejich společné práce v podzemí byla v rámci muzea-rezervace "Červený kopec" postavena sochařská kompozice s názvem "Conogon".
- HOT FLAV
Petr Safep
11 dny
Světelné sloupy (#Švédsko)
#Světlo #úkazy #anomálie #obloha #zajímavosti
Petr Safep
11 dny
Postavil jsem tě proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě – vždyť já jsem s tebou, abych tě zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin
...
Jeremjáš 15:20
I démoni věří a třesou se - YouTube

IMMANUELhttps://deponativ.info/immanuel/guest?auth=signupDESATEROhttps://1url.cz/@bozidesatero

Církví Boha živého
12 dny
Církví Boha živého
15 dny
Církví Boha živého
15 dny
Církví Boha živého
15 dny
Církví Boha živého
17 dny
Církví Boha živého
18 dny
Církví Boha živého
18 dny
Zničení chrámu, konec světa, znamení doby konce – Evangelium podle Matouše

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bible #chrám #doba_konce #Evangeium #konec_časů #Matouš #zkáza_chrámu #znamení
Církví Boha živého
18 dny
Kanada legalizuje “eutanazii za účelem zisku” pro rodiče, kteří litují narození svého dítěte

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Big_Pharma #děti #eutanázie_dětí #Kanada #kojenec #MAiD #novorozenci #odběr_orgánů #pandemie_bezbožnosti #smrt #vražda #WEF #World_Health_Organization #život
Církví Boha živého
18 dny
Skrytá učení Bible, která vysvětlují duchovní vzestup, vědomí a jednotu

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bible #Boží_slovo #Bůh #duchovní_posílení #duchovno #Evangelium #evangelizace #Ježíš #lidská_malost #moudrost #Písmo_svaté #Spasitel #tajemství #učení #uvědomění #vědomí #vykupitel
Církví Boha živého
18 dny
Bývalý americký prezident Barack Obama odsoudil „strašlivý“ útok Hamásu na Izrael ze 7. října a zdůraznil situaci Palestinců v Gaze slovy: „Všichni jsme do jisté míry spoluviníci“

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Amerika #Barack_Obama #ex_prezident #Gaza #Hamas #Izrael #krveprolévání #nepoučitelné_lidstvo #okupace #ospravedlnění #Palestina #spoluviníci #teroristé #USA
Církví Boha živého
18 dny
Církví Boha živého
18 dny
Fakta o Satanovi, která mnoho lidí neví

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bible #ďábel #had #hřích #lhostejnost #Lucifer #nemorální_lidstvo #peklo #Satan #svod #temnota #zajímavosti #zkažené_lidstvo
Církví Boha živého
18 dny
Voda jako palivo a HH+ sloučenina pro podporu hydrolýzy

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#elektrická_energie #elektrický_generátor #elektrika #elektrolyt_HH #hydrolýza #technologie #voda #vodík #volná_energie
Církví Boha živého
18 dny
Jak si vyrobit bionaftu doma

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#auto #biopalivo #domácí_výroba #jak_na_to #palivo #pohonné_hmoty
Církví Boha živého
18 dny
Církví Boha živého
18 dny
Bůh ateistickému otci obnovil srdce a ukázal pravou cestu, skrze živou lásku a svou dceru…

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Alfie_Evans #ateista #Bambino_Gesù #Bible #Bůh #Charlie_Gard #Dean_Gregory #Indi_Gregoryová #Itálie #křest #léčba #naděje #nařízení #nebe #nemoc #nemocnice #nevěřící #obrácení #peklo #rozsudek_smrti #soud #Spasitel #Vatikán #vláda #vražda #život
Církví Boha živého
18 dny
Církví Boha živého
18 dny