Logo
Církví Boha živého
5 dny
Církví Boha živého
11 dny
Vatikánsko-mariánský antibiblický blud - místo Ježíše = jediného biblického prostředníka a přímluvce vás chtějí ateisté a pohané nahnat na cestu záhuby. Amen.

5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,
7 a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
1. Timoteovi 2:5-7
Církví Boha živého
13 dny
Dříve byli pohané bez naděje (Ef 2:12), ale nyní v Kristu mají naději.

Věřící nemají jen naději, ale mají také pokoj a moc (Řím 15:13). Duch svatý Boží jim tato požehnání dává, když se mu podřizují.

Protože židovští křesťané věrně nesli evangelium pohanům, mají dnes všechny národy světa příležitost uvěřit v Krista jako Spasitele.

13 Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Římanům‬ ‭15:13‬ ‭‭

12 V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.
Efeským‬ ‭2:12‬ ‭
Církví Boha živého
18 dny
Církví Boha živého
21 dny
Církví Boha živého
21 dny
Církví Boha živého
21 dny
Církví Boha živého
22 dny
Noha Nikoly Tesly na rentgenovém snímku pořízeném přístrojem, který sám zkonstruoval v roce 1896.

Tesla začal experimentovat se zářivou energií na konci 19. století, konkrétně v roce 1894, během něhož srbský #vynálezce sestrojil tzv. #stínograf , vysokoenergetickou vakuovou trubici, která pracovala s výstupem Teslovy cívky, jeho nejslavnějšího vynálezu.

Aby vyzkoušel, jak funguje, použil #Tesla jediný model, který měl po ruce: sebe. Nastavil svou stínografickou kameru a ovládal ji, zatímco vystavoval jednu ze svých nohou světlu. Výsledek je jistě úžasný, protože prakticky ukazuje kosti vynálezcova chodidla i kovovou konstrukci, která tvořila jeho botu. Na rentgenové fotografii Tesly jsou velmi dobře vidět kovové spletence, kterými prochází tkaničky. Odhaluje také, jak obuvníci tvarovali podpatky na podrážkách bot pomocí různých hřebíků, které botu podpíraly.

Jeho #ateliér byl bohužel zničen při ničivém požáru v roce 1895, který zničil mnoho Teslových vynálezů.
(Teslova #laboratoř byla úmyslně zapálena).

Je možné, že kdyby se tak nestalo, #Nikola by předběhl německého fyzika Wilhelma Röntgena, který publikoval obsáhlou zprávu o využití rentgenového záření. Kdyby o své výzkumné zařízení nepřišel, mohl být Tesla dnes uznáván jako vynálezce rentgenového přístroje.

Tesla byl však člověk, který byl zapálený pro vědu, a přestože byl Röntgen uznán za objevitele rentgenových paprsků, pokračoval ve svých experimentech v tomto směru. Později se mu také podařilo získat rentgenový snímek své levé ruky vystavené rentgenovému #záření . Poukázal tak vlastně na výhody využití tohoto typu #technologie pro lékařské snímkování.
Církví Boha živého
24 dny
Církví Boha živého
3 měsíců
Falešní věřící opět vyvyšují papeže a jeho přímé rouhání, bez jakýchkoliv odporů, či kritiky. Dekadence se setkává s dekadencí: František přijímá Pisci-Christa

Při příležitosti 50. výročí založení sbírky současného "umění" v Vatikánských muzeích přijal papež František 23. června dvě stě "umělců" a chválil je jako "pravé vizionáře", kteří umí "vidět", "vymýšlet" a "snívat" [ale nikdy se neprobudí].

Mezi nimi byl i newyorský rouhač Andres Serrano, který v roce 1987 ponořil plastový kříž do skleněné nádoby se svým vlastním močem a vyfotografoval ho pod názvem ******* Christ.

František připustil, že někteří z davu používají "konfrontaci" k tomu, aby lidi přiměli "přemýšlet". Ale - jak se dalo čekat - označil černou za bílou a tvrdil, že způsobení rouhání a sporu je způsob, jak nalézt "krásu" a "harmonii".

#newsAcavlzfyud
Církví Boha živého
3 měsíců
Církví Boha živého
3 měsíců
Zákon o vytápění je přijat!
• CO2 efekt: neznámý.
• Vliv na zemskou teplotu: nula.
• Náklady na nájemce/vlastníka: stovky miliard eur.
Zákon, který je k ničemu, ale způsobuje obrovské škody a prakticky vyvlastňuje mnoho majitelů starých budov. Bez ohledu na to, jaký cíl ohledně uhlíku považujete za správný, můžete ho dosáhnout pomocí daní v tržní ekonomice. Přímý nátlak, který zavedli Habeck a Ampel, je neefektivní a přináší velké utrpení.
Zdroj nejasného účinku: úspory CO2 díky zákonu o vytápění stále nejasné
Zdroje odhadů nákladů: Od berlínského deště k bruselským kohoutkům: opravdový topný kladivo teprve přijde

https://taz.de/Falschmeldu...
https://tagesspiegel.de/po...
Církví Boha živého
4 měsíců
Církví Boha živého
4 měsíců
Římský katolicismus ve světle Písma | Dr. James White 2017

#Řím #katolicismus #JamesWhite #papež #papežství #duchovno #křesťané #Kuřim #Bible #Písmo #video
#03 Původ a autorita papežství | Římský katolicismus Dr. James White - YouTube

vyučující: Dr. James R. White http://www.aomin.org/https://www.youtube.com/user/AominOrghttp://didasko.cz/http://biblickyinstitut.cz/

Církví Boha živého
4 měsíců
BKP: Dozrál čas k rozhodnému kroku pro záchranu církve a papežství?

Ve dnech 1.‒6.srpna proběhlo v Portugalsku setkání mládeže s neplatným papežem Františkem. Na zpáteční cestě v letadle prohlásil, že brzy navštíví Marseille, setká se s Macronem a opět bude do už tak zdevastované Francie prosazovat koridory pro tzv. uprchlíky.
Na otázku novináře, týkající se zneužívání dětí, František Bergoglio alibisticky prohlásil, že je za nulovou toleranci k pedofilům. Zároveň v duchu podvodné ideologie o tzv. domácím násilí lživě tvrdil, prý k 42 % pedofilie dochází v rodinách. Pokud v rodinách, tak jedině v tzv. pseudohomorodinách, které zneužívají děti ukradené rodičům pod rouškou tzv. adopce. Přitom k odebrání dítěte stačí podle zločinných zákonů i to, že dítě je řádně vychováváno v katolické víře. Ukradené děti pak kolují mezi tzv. náhradními rodinami, někdy dokonce každé tři měsíce. Nemají nikde ochranu a zastání a jsou zneužívány. Zločinci jsou beztrestní. Tvrdit ale, že řádní rodiče zneužívají vlastní děti, to je z úst Bergoglia kolosální lež a manipulace v duchu homoideologie, kterou Bergoglio fanaticky prosazuje. Tím ale masově prosazuje i pedofilii, o které pokrytecky tvrdí, že musí mít nulovou toleranci.
Zahrnuje Bergogliem prosazovaná „Q“ orientace i pedofily? Ano, a to především. Letos v lednu pro agenturu AP Bergoglio prohlásil, že homosexualita nesmí být kriminalizována. On přitom dobře ví, že velké procento homosexuálů jsou pedofilové. Tedy Bergoglio veřejně prosazuje pedofilii a odsuzuje tím i státní zákony, které chrání děti.
Několik dní před jeho setkáním v Portugalsku proběhla v USA premiéra filmu, který upozornil zvláště americkou veřejnost na kradení dětí a jejich zneužívání. To vyvolalo vlnu odporu proti zločinnosti páchané na bezbranných dětech. František Bergoglio dobře ví o tomto průmyslu s dětmi, kde jde o miliony zneužitých dětí. On nikdy účinně nevystoupil proti tomuto systému. Naopak, úsilím o církevní legalizaci LGBTQ ho kryje. Zneužitou papežskou autoritou zahlušuje svědomí lidstva, aby zločiny proti dětem byly brány jako něco přirozeného. Tu se už Bergoglio otevřeně projevil ne jako zástupce Ježíše Krista, ale jako zástupce satana a strůjce satanizace lidstva.
Bergoglio také vyhlásil, že každý biskup musí v církvi vítat osoby Q-orientace, tedy i zločinné pedofily a jejich zneužívání dětí dávat požehnání. Biskup, který nebude vítačem ani nebude chtít projít tzv. konverzí, bude vyhozen z církevního úřadu. Katoličtí biskupové, kněží i věřící to Bergogliovi tolerují. Co se týče jím nově najmenovaných 21 kardinálů, toto jmenování je neplatné.
Každý biskup, který se zúčastní říjnového setkání ve Vatikánu, kde má začít utajený církevní puč s cílem přechodu na anticírkev New Age, se ipso facto exkomunikuje za nejtěžší zločiny proti Bohu a církvi.
Každý upřímný katolík, kterému leží na srdci spása své duše i spása nesmrtelných duší, s krvácejícím srdcem zůstává v šoku. Vidí, jak nejvyšší autorita církve bez odporu boří všechny základy víry a morálky, které zabezpečovaly spásu. Na jedné straně ti, kteří boří, jsou organizovaní a zaměřeni na konkrétní cíl. Ti pravověrní biskupové, kteří by měli v této kritické situaci zasáhnout, oddělit se a sjednotit, jsou paralyzováni a ustrašeni. Falešně si namlouvají, že oni přece nemohou rozdělovat církev. To je ale velký sebeklam, který je v dané kritické situaci odmítáním vůle Boží! Je to odmítání záchrany Kristovy církve a Jeho učení spásy!
Co dělat? Katolíci ať se modlí tyto dny až do konce října celý patnáctidesátkový růženec či jiné modlitby, a tak denně obětují alespoň jednu hodinu za probuzení pravověrných biskupů a kněží a za jejich odvahu zachránit církev.
Co mají dělat biskupové především Spojených států? Ať se sejde třeba i malá skupina pravověrných a odvážných biskupů, a to i emeritních, a vyhlásí a zveřejní volbu pravověrného Svatého otce. Kdo by měl být tímto osvědčeným a věrným Kristovým pastýřem? Kdo se osvědčil v boji za věrnost církvi a pravověrné učení? Kdo se už před pěti lety odvážně postavil proti homosexuální a pedofilní síti ve Vatikánu? Kdo vyzval už tehdy neplatného papeže Bergoglia k abdikaci? Kdo riskoval kvůli Kristu a církvi i svůj vlastní život a postavil se proti této mašinerii lži a smrti? Ano, byl to váš, drazí biskupové Ameriky, váš bývalý nuncius, Carlo Maria Viganò.
Je mimořádná situace a v ní je nutno učinit mimořádnou volbu s cílem záchrany a obrody církve.

Krátký pohled do historie církve
O způsobu volby papeže z třetího století nás informuje svatý Cyprián ve svém listu Antonianovi: „Volba se konala na základě svědectví všech kleriků (bylo tehdy samozřejmé, že pravověrných, na rozdíl od dneška!!!)... a souhlasu věrných biskupů.“ V dějinách církve je více případů mimořádné volby. Vzpomeňme ale zvlášť ukončení sedmdesát let trvajícího avignonského papežství, kdy v období 37 let vládli dva papežové. Mimořádným způsobem skrze konciliarismus, který je pokládán za herezi, byl v roce 1417 zvolen Martin V. Co se týče období dvojpapežství, tak to bylo v církvi mnohokrát, a pak opět nastala jednota.
Jenže v dané situaci při mimořádné volbě bude zvolen pravověrný papež, a ten bude platný. Na druhé straně zůstane s tímto titulem tzv. papeže Bergoglio, ale on jako heretik a modlář je neplatný. Rovněž jeho nástupci z homosítě jsou pod anathemou a nebudou platnými papeži, i když budou sídlit ve Vatikánu.
Dnes je stav sede vacante, i když Bergoglio a celá struktura okupuje nejvyšší místa v církvi. Bez mimořádné volby je konec s institucí papežství. Podstatou papežství je chránit základy víry a mravů. Bergoglio a jeho sekta koná pravý opak! Je třeba, aby si to každý biskup, kněz i věřící věrný katolické církvi uvědomil. Zůstávat a držet ovečky na topícím se bergogliánském Titaniku, je zavíráním očí před realitou a odmítáním záchranné cesty před masovou duchovní sebevraždou.
Proto, drazí katolíci, sjednoťte se v modlitbě k Spasiteli Ježíši, konejte pokání, pravdu nazvěte pravdou a heretika heretikem a Bůh dá světlo a milost i kněžím a biskupům, aby učinili v této krizové situaci krok víry k záchraně lodičky Kristovy, kterou je církev.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

9. 8. 2023

#BKP #papež #prezident #Francie #návštěva #Macron #mládež #Marseille #Kristus #církev #Bůh #záchrana #víra #biskupové #Světlo #milost #kněží #heretik #pokání #pravda #duchovno #František #Bergoglio #Portugalsko #video
Církví Boha živého
4 měsíců
5Tří věcí se v srdci obávám
a čtvrté se přímo děsím:
veřejné pomluvy, srocení davů
a křivého nařčení – to vše je horší nežli smrt.
6Žárlivá žena působí žal a bolest,
jazykem bičuje všechny kolem.

7Zlá žena je jak nepadnoucí jho,
zvládnout ji je jako chytat štíra.
8Opilá žena budí velkou zlost;
ani neskrývá svou hanebnost!
Sírachovec 27:5-8
Církví Boha živého
4 měsíců
Video ukazuje všechny papeže katolické #církve v historii, počínající svatým Petrem a končí Františkem/Mario #Bergoglio .
Datum úmrtí není k dispozici, protože většina papežů zemřela na konci svého pontifikátu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

1.) Proč se tolik papežů z počátku století podobá jeden druhému?

V průběhu času se nashromáždily sbírky papežských portrétů, které často ukazují velkou podobnost mezi papeži prvních staletí. Jednotlivá vyobrazení vznikla dlouho po jejich životě a opírají se pouze o jejich připsané rysy. I když jsem se snažil najít pro každého papeže nejlepší dostupný obraz, u některých z nich se po nahrání videa objevily lepší portréty.

2.) Jaký je význam slov svatý, bl. a ven.?

Odkazuje na kanonizační status papežů pomocí zkratek: pro "svatý", Bl. pro "blahoslavený" a Ven. pro "ctihodný".

Tyto termíny označují různé stupně uznání v rámci katolické víry a představují osoby, které jsou uctívány jako svaté, blahořečené nebo uznávané pro své hrdinské ctnosti.

3.) Nejedná se o číslo papeže, ale o číslo pontifikátu.

#papež #zajímavosti #vláda #církev #katolíci #víra #video #Řím #Vatikán #Bible #varování #šelma #bestie #znamení #Zjevení #Jan
All Popes of the Catholic Church: St Peter - Francis - YouTube

This video shows all popes of the catholic church in history.It starts with Saint Peter and ends with Pope Francis.The video does not show the date of death,...

Církví Boha živého
4 měsíců
Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
1. Janův 4:13

Pod Zákonem a nad Zákonem jsou samozřejmě dvě odlišné věci, ale která co znamená, to je to, oč tu běží.
-Pod Zákonem je člověk, který zná zpaměti Desatero a plně jej ctí.
-Nad Zákonem je člověk, který Desatero nezná a nemůže s ním pracovat a ctít ho jeho následováním.

Římanům 2:12
Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.

Římanům 3:19
Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.

Římanům 6:14
Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 15Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!

Římanům 5:13
Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá.

= = = = = = =

Žalmy 78:10
Nedodrželi smlouvu Boží,
odmítli se řídit jeho Zákonem.

Žalmy 119:2
Blaze těm, kdo žijí bezúhonně,
těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Žalmy 119:30
Cestu proradnosti odvrať ode mne
a obdař mě svým Zákonem.

Žalmy 119:137
Z očí mi slzy proudí potokem –
lidé se neřídí tvým Zákonem!
Církví Boha živého
4 měsíců (E)
Už přišel, ale lidé to nevidí...

Židům 11:28
Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich #Zhoubce prvorozených nedotkl.

Zjevení 9:11
Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje #Abaddon a v řečtině má jméno #Apollyon , Zhoubce.
#Antichrist #Bible #Beránek #andělsmrti #Synzatracení #bezbožnost #odpadlictví #bludy #slepota #společnost #chaos #válka #falešnýMÍR #past #Hubitel #Zhoubce #nevěra #opovrhováníBožímsynem #míř #příměří #titulky #video
He's Already Arrived But People Don't See It... - YouTube

For prayers SUBSCRIBE to our Prayer channel: https://www.youtube.com/channel/UCm0suAQS-edihyD8o64ctuw*This is an original narration recorded specifically fo...

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.