Logo
Církví Boha živého
21 dny
Církví Boha živého
3 měsíců
O šílených a Pravdu napadajících nebiblických svodech a zhoubných bludech, srze tiché napadání Desatera Božích přikázání v čele s pohanskými katolíky, co rádi vše čistě nebiblické

Je pravda, že ona nebyla na kříži a za nikoho neprolila krev, ale katolická církev ráda mučí vlažné dalšími zhoubnými bludy, a pokud ne zhoubnými pak čistě Vatikánsko-Mariánskými v čele s předními pohany, kteří se tohoto protibiblického svádění velice pevně drží. To není Boží vůle, to je Duch klamu, intrik, svodu, bludů a hlavně modlářství - nikdo jiný, než Duch antikrista, a vy víte moc dobře, co se děje, pokud bude posilován více tento, než Duch Boží!

Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim.
Izaiáš 63:10

Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně.
1 Korintským 2:14

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.
Jan 3:5
Církví Boha živého
4 měsíců
Vatikánsko-Mariánští fanatici (katolíci) chtějí vyvýšit samotnou šelmu a pravdu o papežích, především o Janu Pavlu II. zatlouct růžovými bludy, s plně vytrženými a agresivně zakrývanými fakty.

CELÁ PRAVDA: https://deponativ.info/blo...

Věděli jste, že katolíci nazývají uměle vytvořeným pojmenováním, kterým je "protestant" všechny, kdo jdou na rozdíl od nich jinou a čistější duchovní cestou? Katolíci až perverzně odmítají Bibli, horlivě uctívají modly, vyvyšování lidských náhrad za jediné Světlo/Spasitele, včetně klanění se obrazům a soch.
Církví Boha živého
4 měsíců (E)
Už přišel, ale lidé to nevidí...

Židům 11:28
Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich #Zhoubce prvorozených nedotkl.

Zjevení 9:11
Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje #Abaddon a v řečtině má jméno #Apollyon , Zhoubce.
#Antichrist #Bible #Beránek #andělsmrti #Synzatracení #bezbožnost #odpadlictví #bludy #slepota #společnost #chaos #válka #falešnýMÍR #past #Hubitel #Zhoubce #nevěra #opovrhováníBožímsynem #míř #příměří #titulky #video
He's Already Arrived But People Don't See It... - YouTube

For prayers SUBSCRIBE to our Prayer channel: https://www.youtube.com/channel/UCm0suAQS-edihyD8o64ctuw*This is an original narration recorded specifically fo...

Církví Boha živého
4 měsíců (E)
Může být Satan vítězem ve sporu o člověka? Je #Stvořitel odpovědný za to co stvořil a naplánoval?

Podpora na č.ú.: 178349103/0800
#video #Bůh #Satan #duchovno #Světlo #Lucifer #Světlonoš #anděl #mýty #bludy #zvěsti #učení #Bible #člověk #Ježíš #Spasitel
Může být Satan vítězem ve sporu o člověka? Je Stvořitel odpovědný za to co stvořil a naplánoval? - YouTube

A jak s tím vším souvisí ona svobodná volba každého člověka?Mají lidé skutečně možnost se svobodně rozhodnout pro Ježíše??? Jinak řečeno uvěřit, či neuvěřit....

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.