Logo
Církví Boha živého
18 dny
Církví Boha živého
18 dny
Fakta o Satanovi, která mnoho lidí neví

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Bible #ďábel #had #hřích #lhostejnost #Lucifer #nemorální_lidstvo #peklo #Satan #svod #temnota #zajímavosti #zkažené_lidstvo
Církví Boha živého
20 dny
Církví Boha živého
3 měsíců
Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
1. Janův 4:13

Pod Zákonem a nad Zákonem jsou samozřejmě dvě odlišné věci, ale která co znamená, to je to, oč tu běží.
-Pod Zákonem je člověk, který zná zpaměti Desatero a plně jej ctí.
-Nad Zákonem je člověk, který Desatero nezná a nemůže s ním pracovat a ctít ho jeho následováním.

Římanům 2:12
Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.

Římanům 3:19
Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.

Římanům 6:14
Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 15Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!

Římanům 5:13
Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá.

= = = = = = =

Žalmy 78:10
Nedodrželi smlouvu Boží,
odmítli se řídit jeho Zákonem.

Žalmy 119:2
Blaze těm, kdo žijí bezúhonně,
těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Žalmy 119:30
Cestu proradnosti odvrať ode mne
a obdař mě svým Zákonem.

Žalmy 119:137
Z očí mi slzy proudí potokem –
lidé se neřídí tvým Zákonem!

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.