Logo
Církví Boha živého
18 dny
Bývalý americký prezident Barack Obama odsoudil „strašlivý“ útok Hamásu na Izrael ze 7. října a zdůraznil situaci Palestinců v Gaze slovy: „Všichni jsme do jisté míry spoluviníci“

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Amerika #Barack_Obama #ex_prezident #Gaza #Hamas #Izrael #krveprolévání #nepoučitelné_lidstvo #okupace #ospravedlnění #Palestina #spoluviníci #teroristé #USA
Církví Boha živého
18 dny
Bůh ateistickému otci obnovil srdce a ukázal pravou cestu, skrze živou lásku a svou dceru…

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL [+ #BONUS / #REGISTRACE ! 50 Kč ]

=== >> https://deponativ.info/imm...

(Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící)

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Alfie_Evans #ateista #Bambino_Gesù #Bible #Bůh #Charlie_Gard #Dean_Gregory #Indi_Gregoryová #Itálie #křest #léčba #naděje #nařízení #nebe #nemoc #nemocnice #nevěřící #obrácení #peklo #rozsudek_smrti #soud #Spasitel #Vatikán #vláda #vražda #život
Církví Boha živého
3 měsíců (E)
Operace "Záminka-19" absolutně selhává. I přesto se opět bude dezinfodemie opakovat a důvěřivci skákat s páskou na očích do jam, protože to oni jediní mají očividně nejhlasitější právo ječet o té jediné správné cestě, jak pryč od toho děsného, ve skutečnosti reálně neizolovatelného angínovského monstra! Naopak vakcinace, která až nelogicky snadno a opakovaně způsobuje krevní sraženiny na mozku, plicích, či srdci už ale údajně vůbec nevadí a pouze z tohoto jediného důvodu je třeba se hlavně očkovat. Přesněji očkovat a cenzurovat, očkovat a popírat pravdu i nadále. Očkovat a házet vlastní sraženiny, nebo zesnulých z rodiny na neočkované, kteří žijí i přesto v pochopení nad očkovanými, slabomyslnějšími a nesoudí je. Nesoudí nikoho, ani lež, kterou ve skutečnosti očkovaní šíří - právě to jedno jediné je skutečným a plně reálným virem.
Církví Boha živého
3 měsíců (E)
Církví Boha živého
3 měsíců
Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
1. Janův 4:13

Pod Zákonem a nad Zákonem jsou samozřejmě dvě odlišné věci, ale která co znamená, to je to, oč tu běží.
-Pod Zákonem je člověk, který zná zpaměti Desatero a plně jej ctí.
-Nad Zákonem je člověk, který Desatero nezná a nemůže s ním pracovat a ctít ho jeho následováním.

Římanům 2:12
Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.

Římanům 3:19
Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.

Římanům 6:14
Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 15Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě!

Římanům 5:13
Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá.

= = = = = = =

Žalmy 78:10
Nedodrželi smlouvu Boží,
odmítli se řídit jeho Zákonem.

Žalmy 119:2
Blaze těm, kdo žijí bezúhonně,
těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Žalmy 119:30
Cestu proradnosti odvrať ode mne
a obdař mě svým Zákonem.

Žalmy 119:137
Z očí mi slzy proudí potokem –
lidé se neřídí tvým Zákonem!
Církví Boha živého
4 měsíců
Dne 29. dubna 1945 byl hlavní tábor Dachau osvobozen jednotkami 45. pěší divize.
Než američtí vojáci dorazili do Dachau, velitel tábora Martin Weiss už uprchl. V táboře však zůstali strážci SS a nacistické stráže z vchodové věže dokonce pošetile střílely na osvoboditele. Když američtí vojáci na oplátku zahájili palbu, sestoupili s rukama ve vzduchu.

Poté, co se stráže SS vzdaly, američtí vojáci pokračovali do tábora. Žádná z jejich předchozích bojových zkušeností je však nepřipravila na to, co bylo před nimi. Prvním známkou toho, že je něco špatně, byl zápach. Jak se blížili k táboru, američtí vojáci našli více než 30 železničních vagonů naplněných těly v různém stupni rozkladu. V tom okamžiku pochopili ten zápach. Byl to silný pach smrti.

Uvnitř tábora našli ještě více mrtvých těl, často nahých, ležících tam, kde padla v posledních několika hodinách nebo dnech před osvobozením tábora. Někdy byla těla naskládána na sebe jako palivové dříví. Když vojáci spatřili tato zvěrstva, pochopili další hrůzní rozměr války. Uvědomili si, že nebojují jen s nepřítelem, ale bojují se samotným zlem.
Nacisté se pokusili před opuštěním Dachau zpopelnit co nejvíce těchto těl, ale bylo jich prostě příliš mnoho. Jeden voják později vzpomínal: „Všude, kam se podíváš, je jen hrůza těl a lidí blízko smrti nebo ve stavu naprostého zchátralosti, ani se to nedá zpracovat.” Zatímco mnoho amerických vojáků se vzlykajíc zhroutilo, jiné to naplnilo vztekem, hněvem a nenávistí.

Později to bylo ještě horší.
Poté, co američtí vojáci nařídili strážím SS, aby se seřadili podél zdi na uhelném dvorku u strážné věže, poručík #Walsh zakřičel „Do nich!“ a američtí vojáci zahájili palbu z pušek, pistolí a kulometu ráže 30. Po 30sekundovém přívalu střelby byli nacističtí #dozorci na místě zabiti.
Přesto ani tohle nebyl #konec .
Pomstili se i samotní vězni, kteří mnohdy již roky byli mučeni a zacházeno s nimi bylo jako se zvířaty. Všichni #vězni ztratili minimálně pár členů #rodiny a někteří z nich museli přihlížet týrání a znásilňování svých manželek. Jiní byli svědky střeleckých soutěží, ve kterých příslušníci SS házeli malé #děti do vzduchu, zatímco jiní po nich stříleli. Jiní viděli své přátele umírat hladem nebo během pochodů smrti, ke kterým došlo krátce před osvobozením.
Někteří vězni přísahali při všem, co pro ně bylo svaté, že kdyby někdy mohli zabít své strážce SS, neváhali by. A slovo dodrželi. Když vězni chytili dozorce SS, jeden z nich odstrčil jednoho nebo dva vězně z cesty. Vězni srazili stráže k zemi a všechny je zabili.
Několik dalších esesáků a kápů vězni ubili k smrti holými pěstmi i holemi a lopatami. Jiný voják byl svědkem toho, jak vězeň dupal po obličeji vojáka SS, dokud, jak později prohlásil, z něj moc nezbylo.
Byli tam někteří dozorci SS, kteří si vyměnili uniformy za táborové oblečení. Byli však na místě rozpoznáni a zlynčováni. Zatímco se tohle všechno dělo, spoluvězni i američtí vojáci často nehybně stáli a chladně a bez soucitu sledovali, jak je vymáhána pomsta. Jak později řekl jeden voják: "Stáli jsme stranou a dívali jsme se, jak byli tito strážci ubiti k smrti, zbiti tak silně, že jejich těla byla roztržena a vnitřnosti obnaženy. Dívali jsme se s menším citem, než kdyby byl bit #pes . Ve skutečnosti by se mohlo říct, že jsme byli úplně bez citu. Hluboký hněv a nenávist dočasně otupily naše #emoce .“
Když #vojáci našli psí kotec s německými #ovčáky a #dobrmany , hodně jich postříleli. Kolovaly zvěsti, že #Němci krmili psy politickými vězni. Později americké jednotky donutily německé občany města Dachau, aby do tábora přijeli, aby se na vlastní oči přesvědčili o tamních podmínkách a pomohli pohřbít mrtvá těla. Mnoho místních obyvatel bylo touto zkušeností šokováno a tvrdilo, že o zvěrstvech, které se tam léta odehrávaly, vůbec nevěděli.
Dodnes není jasné, kolik strážců #SS bylo zabito, ale odhaduje se, že počet je mezi 30 a 50.
Protože #generál #Patton , tehdejší vojenský #guvernér Bavorska, všechna obvinění odmítl, nikdo nikdy za tuto odvetu před soudem nestál.
Z více než 200 tisíc lidí, kteří byli vězněni v #Dachau a jeho četných vedlejších táborech bylo během 12 let jejich existence v letech 1933 až 1945 zavražděno téměř 42 000 lidí.

#dokument #válka #historie #osvobození #dozorci #nevinní #Hitler #koncentračnítábory #video
Masakr v Dachau - Brutální Poprava Nacistických Dozorců Během Osvobozování Dachau - 2. Světová Válka - YouTube

Dne 29. dubna 1945 byl hlavní tábor Dachau osvobozen jednotkami 45. pěší divize.Než američtí vojáci dorazili do Dachau, velitel tábora Martin Weiss už uprchl...

Církví Boha živého
4 měsíců
Uzavření jezuitské univerzity

Nicaragujský soudce 15. srpna nařídil konfiskaci veškerého majetku (nemovitostí, budov, bankovních účtů) jezuitské univerzity UCA v Managu na základě toho, že se jedná o centrum terorismu. Univerzita, která je 63 let stará a má 8000 studentů, přestala fungovat. V roce 2018 byla centrem protestů proti prezidentovi Danielovi Ortegu. Jedná se o jedno z mnoha opatření, která nikaragujské orgány přijali proti církvi.

Obrázek: Universidad Centroamericana © wikicommons, CC BY-SA

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.