counter free hit invisible
Středa, 5 října, 2022
5.5 C
Czech Republic

Odhalení ďábelského systému šelmy Gesara/Nesara – mnozí ji budou slepě následovat

Přísně tajnéOdhalení ďábelského systému šelmy Gesara/Nesara - mnozí ji budou slepě následovat

Biblická šelma je vládcem démonů, kterou představuje číslo 666. Gesara je jejím symbolem a Nesara jejím vozidlem. Možná jste slyšeli o proroctví „Mark of the Beast“. Toto je varování před Antikristem. Bude vládnout světu pomocí moci ďábla. Gesara je moc Satana způsobovat velké utrpení a Nesara je síla přinést smrt.

Existují i ​​další symboly, například znamení rohů, to je symbol moci a autority. A znamením beránka je moc uzdravovat a dávat život. Konečně poslední dva symboly jsou znak lva a znak draka, znamení lva představuje sílu odvahy a vedení a znamení draka představuje sílu moudrosti a síly (v síle zla!)

Satan po svém návratu použije svou moc k pokoušení lidí. Lidé se odvrátí od Boha a budou místo toho uctívat Zlého. Potom se je Satan pokusí přimět k tomu, aby se rouhali Bohu.

Démonský Antikrist je falešný prorok, který svými lžemi oklame mnoho lidí. Falešný prorok bude tvrdit, že jejich bůh byl nahrazen jím samotným a podobné šílenosti, aby toho dosáhl, bude je muset přesvědčit, že ho mohou uctívat místo Boha. K dosažení tohoto cíle použije falešný prorok sílu proti těm, kteří odmítají přijmout jeho poselství a během této doby bude zabito mnoho křesťanů. Až bude vše řečeno a připraveno, svět se odvrátí od Boha a bude následovat falešného proroka, je tedy dost zřejmé, co se stane dále. Budou zavedeni do pekla, kde budou trpět navždy, pro ty, kteří zemřou v boji, budou trpět věčnou bolestí a mukami. Po dlouhém utrpení v pekle démoni nakonec propustí Satana z jeho vězení.

Satan povstane z pekla a začne vést novou armádu démonů, a ti způsobí další války a chaos po celém světě. Ano. Budou bojovat proti Bohu až do konce časů.

Kniha Zjevení mluví o tom, že Antikrist je falešný prorok, který nutí lidi k uctívání šelmy. Toto zvíře má sedm hlav a deset rohů. Také všem přikazuje, aby si byly označeni značkou této šelmy a byly označeni na čele, nebo na ruce, aby ho všichni následovali. Tato značka bude nevratná a bude do vašeho těla implantována něčím, čemu se říká kvantové tetování, pomocí mikrojehliček (microneedle). Celý tento proces označování bude veden pod rouškou zdraví a jako jakási modernější náhrada za klasické jednorázové rádoby očkování, nebo ještě jednou formou, a to náplastí. Jedná se o normální náplast, jen s tím rozdílem, že ve svém středu se budou nacházet tyto mikrojehličky.

2 Petrův, Kapitola 2

1 V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu.
2 A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.

Někteří věřící se mylně domnívají, že značka šelmy není fyzická(!), ale pouze mentální/nefyzická – na toto tvrzení si dávejme veliký pozor, je chybné, a někteří se ho už pokouší zneužít!

Dokonce i Trump na jednom, ne příliš populárním videu sám prohlásil, že je miluje chaos, to je odkaz na to, co kromě líbivých lží následuje, ale ne přímo, on má za úkol připravit cest Antikristovi. Připravit ji ohlupováním mas lidí pro přijetí čehokoliv, dobře si sami všímejte, kolik lidí jásá, při všem, co Trump pronese. Většinu celého svého rozumu, podezíravosti, rozlišování a podobných aspektů lidé (jeho náslovníci) samolibě a pokrytecky nahrazují úsměvem od ucha k uchu a jásotem, při všem, co tento muž vysloví. A nyní už konečně víme, komu chystá cestu. Lidé (naštěstí ne všichni!) jsou na cestě do hlubokého svodu, a ti bezbožní v moci a zajetí vlastního ega neuspějí.

Satan a jeho následovníci se nezastaví, dokud každý člověk nepřijme jeho náboženství nebo nezemře. Válka mezi Bohem a Satanem bude pokračovat až do konce časů, kdy Bůh konečně porazí Satana a zachrání lidstvo.

Bude to těžká cesta, ale stojí za to jít. Bůh vám dá na cestě vedení, abyste nesešli z jeho cesty. Když dosáhnete Koncových časů, Satan ztratí kontrolu nad svými démony. Satan a jeho démoni selžou ve svém poslání zničit lidstvo.

Pravá Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se vrátí na Zemi a ustanoví se jako Jediná Pravá Církev. Tato církev bude učit své členy, jak se připravit na nadcházející apokalypsu. Pravá Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů bude kázat, že každý, kdo se neobrátí před koncem časů, bude zatracen, aby navždy hořel v pekle. Členové Pravé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů budou věřit, že jsou to zvláštní, vyvolení lidé, kteří dostali druhou šanci na život poté, co již jednou zemřeli. Tato skupina věřících se bude pevně držet své víry a čekat na den, kdy se Bůh vrátí.

Když pak Pravá Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů převezme kontrolu nad světem, zahájí to éru míru a prosperity. Ve skutečnosti se mnoho lidí, kteří věřili v jiná náboženství, připojí k Pravé Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů poté, co uvidí, co se stane ostatním, kteří Ho odmítnou. Jak tento proces pokračuje, stále více lidí se bude připojovat k Pravé Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Nakonec všichni lidé přijmou učení Pravé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jakmile je každý přijme, Pravá Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů převezme úplnou kontrolu nad světem.

Pravá Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů prohlásí, že do nebe mohou jít pouze ti, kdo k ní patří a všichni nevěřící budou potrestáni tím, že budou posláni k věčným mukám v pekle. Proč se tedy nyní nepřipojujete k Pravé Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů? Protože stále bojuješ s vírou v Boha, ale vaše víra se vám nakonec vrátí, pokud ji nezapřete za další svévolné klamy a pokud budeš nadále věřit v Boha, později tě za to odmění. Bůh se o vás postará všemi způsoby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Další články

Vlastenecké Česko

Shromáždění České republiky

Ostrava / Masarykovo náměstí

Přijďte říct svůj názor, u nás dostane prostor každý!

Děkujeme všem skutečným vlastencům za obnovu České republiky, nezávislosti na jiných zemích s ryze vlastní soběstačností na prvním místě!

- KTV Live (Facebook)
- KTV Live (Twitter)
- KTV Live (Youtube)

Sledovat

Komentáře

Přejít k navigační liště