Kvadratura kruhu

Jeden ze základních úkolů státu je zajištění energetické bezpečnosti. To, že v tomto ohledu stát selhává, si rozebereme v následujícím textu. Pro začátek trocha...

300 let zednářské infiltrace

Bezprostředně po uzavření Druhého vatikánského koncilu v roce 1965 došlo u mnoha evropských, argentinských a severoamerických katolíků k tak dramatické změně v sociálních a...