counter free hit invisible
Středa, 5 října, 2022
5.5 C
Czech Republic

Po tomto pololetí se máme připravit na nejmasivnější biologický útok, alias „covid 2.0“ – super-monstrum, které svět ještě nikdy neviděl!

Ze světaPo tomto pololetí se máme připravit na nejmasivnější biologický útok, alias "covid 2.0" - super-monstrum, které svět ještě nikdy neviděl!

Bývalá soudkyně Nejvyššího soudu Sonia Sotomayorová byla odsouzena k trestu smrti oběšením poté, co vojenská komise na základně Guantánamo shledala Obamovu jmenovkyni vinnou z velezrady a zrady přísahy dodržovat ústavu Spojených států.

V pondělí 7. března se soudkyně z hlubokého státu dočkala svého dne a ocitla se před soudním sborem generálního advokáta amerického námořnictva a Úřadem vojenských komisí. Jejich úřady s pomocí americké námořní pěchoty pomohly rozhodnout o jejím osudu.

V jižní soudní síni GITMO přednesl viceadmirál Darse E. Crandall obvinění proti Sotomayorové: Sotomayorová byla odsouzena za velezradu, napomáhání nepříteli, zločiny proti lidskosti, domácí terorismus, falšování veřejných záznamů, praní špinavých peněz, úplatkářství, špionáž a pobuřování, přičemž za některé z nich hrozí trest zplynováním, zastřelením, stětím, smrtící injekcí, popravou elektrickým proudem nebo oběšením. Oddíl „bílých klobouků“ se až na výjimky spoléhal na věšení odsouzených.

Drzá Sotomayorová, která se dostavila bez obhájce, se rozhodla hájit sama a v úvodní řeči uvedla, že ona, soudkyně Nejvyššího soudu se čtyřicetiletou právní praxí, nepotřebuje právníka, aby se jí zastal. Místo toho tříčlennému soudnímu senátu sdělila, že má absolutní a neodvolatelnou imunitu vůči trestnímu stíhání. Její postavení soudkyně Nejvyššího soudu ji podle jejích slov osvobozuje od odpovědnosti za výroky učiněné při výkonu funkce i mimo ni a chrání ji před nespravedlivými a nezákonnými útoky na její charakter a pracovní etiku. Prezident Obama, dodala bouřlivě, jí slíbil doživotní ochranu.

Viceadmirál Crandall zakroutil hlavou. „Vidíte tady Obamu? Doufám, že ho tu brzy uvidíme, ale teď tu není. Možná nechápete, kde jste. Tohle je vojenská komise, ne vaše komnata. Tady nemáte žádná práva,“ řekl.

Postavil ji na její místo. Její energické čvachtání se náhle změnilo v tiché nespokojené mručení.

Viceadmirál Crandall ukázal komisi tucet e-mailů, které Sotomayorová napsala doktoru Anthonymu Faucimu, ředitelce CDC Rochelle Walenské a členům nelegitimní Bidenovy administrativy 6. ledna, dva dny předtím, než bezostyšně lhala při slyšení v Kongresu o Covidu-19. Sotomayorová se najednou rozčílila a řekla, že se jí to nelíbí. Tam Sotomayorová tvrdila, že více než 100 000 dětí je „hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a umírá na Covid“, což později vyvrátili i její nejvěrnější spojenci z Deep State.

Pokračoval dále: „Sotomidot je v rozporu s tím, co říkáte, a co je v rozporu se zákonem: „Nešlo o chybné vyjádření, o omyl. Její e-maily dokazují, že měla v úmyslu zesílit strach z Covidu tím, že si v hlavě rozmarně vyrobila číslo. Víte, kolik nezletilých bylo toho dne v celé zemi skutečně hospitalizováno a u kolika se potvrdilo, že mají Covid?“.

Zvedl sedm prstů. „Přesně tak, sedm. Sedm v celých Spojených státech. A víte, kolik z nich bylo v kritickém stavu? Odpověď zní: žádný, nula.“

V e-mailech přátelům z Deep State Sotomayorová napsala: „Udělám vše, co je v mých silách, abych zajistila, že současné mandáty zůstanou v platnosti. Mám pravomoc prosazovat přesvědčení. Na skutečném počtu nemocných nezáleží. Důležité je, abychom my, správci USA, všechny přiměli k dodržování mandátů a aby přestali zpochybňovat, proč očkování prosazujeme. Jsem soudce Nejvyššího soudu a mé slovo má váhu. Čím větší počet lidí řekneme, že jsou nemocní, tím více nám budou věřit.“

Viceadmirál Crandall chodil po soudní síni, pomalu četl z e-mailu a každému slovu věnoval svůj dlužný prostor: „…tím více nám budou věřit. Kdo přesně jsme my? Vy? Fauci? Walensky? Biden? Obama? Podvod Covid je u konce, ale vy, stejně jako vaši společníci, ponesete břemeno svých zločinů.“

„Naivní člověče, co skončilo, skončilo jen proto, že to tak chceme. Covid se vrací s velkou pompou. Jen počkej, až bude po pololetí. Ať už vyhraješ, nebo prohraješ, nastane vzkříšení Covidu, jaké si ani nedokážeš představit,“ zasyčela Sotomayorová.

Viceadmirál Crandall se usmál. „Tato komise si váží vaší upřímnosti. Právě jste se svobodně a bez nátlaku zapletl do zločinného spiknutí. Byl jsem připraven strávit zde několik dní a zařadit do důkazního materiálu horu finančních záznamů, které ukazují úplatky, jež jste přijal za účelem podpory strachu z Covidu. To už ale není nutné, paní Sotomayorová.“

„Jsem soudkyně nejvyššího soudu, oslovujte mě titulem,“ řekla Sotomayorová.

„Jediný titul, který tady máte, je titul zadržený,“ odpověděl viceadmirál Crandall.

Soudní senát rychle potvrdil admirálovo prohlášení a rozhodl, že Sotomayorová má být oběšena za velezradu.

Datum popravy bylo stanoveno na 28. března.

Oprava: Opravil jsem případy, kdy jsme špatně uvedli Crandallovu hodnost. Nyní je viceadmirálem.

(RealRawNews)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Další články

Vlastenecké Česko

Shromáždění České republiky

Ostrava / Masarykovo náměstí

Přijďte říct svůj názor, u nás dostane prostor každý!

Děkujeme všem skutečným vlastencům za obnovu České republiky, nezávislosti na jiných zemích s ryze vlastní soběstačností na prvním místě!

- KTV Live (Facebook)
- KTV Live (Twitter)
- KTV Live (Youtube)

Sledovat

Komentáře

Přejít k navigační liště