Logo
Deponativ
2 dny
Deponativ
9 dny (E)
Nové údaje z Orange County v Kalifornii (2015) naznačují, že 40 až 60 % dětí na některých školách není očkovaných. Tento nedostatek očkování může být považován za oběť úspěchu, protože v zemích, kde jsou spalničky běžné, se očkování stalo běžnou praxí. Autor rozhovoru vyjadřuje frustraci nad úmrtími dětí, která by mohla být zabráněna pomocí vakcín. Zdá se, že nedostatek vakcín postihuje především africké země, které trpí také dalšími chorobami, jako je malárie. Autor zdůrazňuje, že je netrpělivý a přikládá velký význam boji proti těmto chorobám. Celý rozhovor s neznámou osobou je možné poslechnout na kanadské televizi CBC v programu One on One...

- https://www.youtube.com/wa...
#BillGates #očkování #gen #DNA #modifikace #čipování #Antikrist #zdraví #zdravotnictví #globalisté #manipulace #média #VIRUS #varování #past #neočkujse #otevřeteoči #video
Deponativ
10 dny
Smrtící myšlenky, které jsou přímo k zamyšlení...

Mediálně propagandisticko-zločinecká televizní masírka o proradném "super viru", co drtí drůbež natolik ohromnou silou, že drůbež musí prvně zahynout vůlí "ošetřovatelské/vybíjecí" jednotky ze strany člověka, než samotného viru, (ať už mediálního, či plně neizolovatelného - obojí je stejné) aby se onen vir prokázal je poněkud trestuhodné.

V případě, že by se takovíto plně a hluboce dezinformační manipulativní taktika aplikovala na lidi, víme, co by se dělo?

V případě uskutečnění takovéto akce by se jednalo o doslovné #vybíjení , nikoliv soběstačně působících odvětví, jako ty s drůbeží, též "zakázanými" generátory volné energie, či složitějšími výtvory, jako jsou například staronové technologické klenoty, kterými mohou být i vodní motory, jako alternativa za spalovací motory, ale doslovné vybíjení občanů, pod pod jakoukoliv vyplozenou záminkou, krytých tak moc závislých médií, že jsou už velmi dlouhou dobu sami donucovány k tomu, aby lživě tvrdili opak, a to na příkaz - příkaz potvrzování nezávislosti, který je též vynucen mediální hydrou. Média sami o sobě nejsou tím samotným zlem. Zlem je příčina, nebo-li hlava, plně kontrolující jakékoliv odnože, které nejsou zcela jen tohoto zmíněného odvětví, včetně technologického, zdravotnického, farmaceutického, robotického a vojensko-průmyslového a dalších jiných.

#média #VIRUS #propaganda #ovládání #manipualce #krize #soběstačnost #společnost #rozdělapanuj #války #nepokoje #protesty #lži #nenávist #sváry #rozdělení
Deponativ
13 dny
Proruský #prezident , kterého #antivlastenci uctívají více, jako proruského prezidenta, než prezidenta národu #Slovensko

- https://www.npr.org/2024/0...

#volby #Slovensko #prezident #ministr #Fico #populisté #Čaputová #válka #Bůh

By European Parliament from EU - Future of Europe debate with Peter Pellegrini Slovak Prime Minister, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia....
Deponativ
15 dny (E)
Každý den vás nepřestanou udivovat informace, které se v zahraničí hojně probírají v souvislosti s pandemií a tajnými prameny, které tímto procesem ve světě hýbou.

Luciferáza 666 Beast – „Implantovatelná vakcína“ Billa Gatese 2
Nemluvím ani o zahraničních konspiračních teoreticích, kteří se předhánějí v oznamování všech nových skutečností, které jsou základem nejen dobře naplánované pandemie, ale i jejího budoucího doprovodu - možné vakcíny - protilátky, která je údajně vytvořena pro všeobecné očkování světové populace.

Na pozadí konspiračních informací se samozřejmě objevuje zlověstná postava B. Gatese a organizace Alliance ID2020.

Bill opustil společnost Microsoft a stal se jejím zakládajícím partnerem: ID2020 Alliance

Aliance ID2020 je partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je zlepšit kvalitu života pomocí přenosné digitální identity zaměřené na uživatele a chránící soukromí. Na letošním summitu, který svolala Aliance ID2020, se sešli vedoucí představitelé a inovátoři v této oblasti, aby diskutovali o technických i netechnických požadavcích a vypracovali společný plán, který nás povede k širokému přijetí "dobré" digitální identity pro všechny.

Aliance ID2020 je program digitální identity, který si klade za cíl "využít imunizaci" jako prostředek k vpravení malých mikročipů do lidského těla. Ve spolupráci s Globální aliancí pro očkování a imunizaci - "GAVI".

Zde je to, co komentátoři B. Gatese uvádějí jako argumenty o hlavním cíli Aliance:

Přestože se skládky ID2020 nacházejí převážně v zemích třetího světa, skupina uvádí, že spolupracuje také s vládami Bangladéše, a očekává se, že bude pracovat především ve Spojených státech, kde začne s čipováním lidí prostřednictvím očkování.

"Například v Austinu, Texas, bezdomovci populace je nyní používán jako kolektivní pokusných králíků pro očkovací programy mikročip ID2020, který, podle SKUPINY, POMOC" rozšířené příležitosti "Bezdomovci údajně poskytnout jim" kontrolu "nad svými osobními údaji, identita" .
Zdroj: BiometricUpdate.com

ID2020 také očkuje uprchlíky mikročipy v rámci prvních dvou pilotních programů známých jako iRespond a Everest.

Většinu konspiračních výzkumů, týkajících se pandemie koronaviru, dříve i nyní zmátla informace, že vakcína bude založena na jakési nanotechnologii, která povede lidstvo k totální čipizaci.

Poměrně nedávno se na stránkách řady zahraničních publikací objevily konkrétní údaje o povaze čipové vakcíny.

Dokonce jí byla dána symbolická přezdívka - "LUCIFERÁZA"!

"Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666." Zjevení 13:16-18

"Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod.
Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce." Tesalonickým 2:3-4

Implantovatelná vakcinace kvantovými tečkami
Společnost Gates vytváří něco, čemu říkáme implantovatelný systém očkování lidskými kvantovými tečkami pomocí mikrojehliček a co se skládá z více věcí. Pozornost mnoha výzkumníků se však soustředí na jednu složku, na mikrojehly s kvantovými tečkami, které budou vakcíny dodávat, a na velmi unikátní biochemii, díky níž to všechno funguje.

Přesně tak, enzym, který rozsvítí lidský implantovatelný mikrojehličkový vakcinační systém, který se chystá uvést na trh Bill Gates, se nazývá luciferáza, díky němu je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

S každým dalším dnem je pro ty z nás, kteří věří Bibli, stále jasnější, že žijeme ve skutečně jedinečném období. Dokonce tak jedinečné, že bychom mohli být svědky toho, jak se nám před očima spojuje systém Antikrista a systém Znamení šelmy. Slyšeli jste někdy o luciferáze?

Přesně tak, enzym, který rozsvítí lidský implantovatelný mikrojehličkový vakcinační systém, který se chystá uvést na trh Bill Gates, se nazývá luciferáza, díky němu je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

S každým dalším dnem je pro ty z nás, kteří věří Bibli, stále jasnější, že žijeme ve skutečně jedinečném období. Dokonce tak jedinečné, že bychom mohli být svědky toho, jak se nám před očima spojuje systém Antikrista a systém Znamení šelmy. Slyšeli jste někdy o luciferáze?

Zažíváme Antikrista, zažíváme boj mezi dobrem a zlem. A to, co se děje právě teď, systém Antikrista, je stejně těžké pochopit, ale jsme tady.

COVID-19, enzym Luciferázy zajistí fungování nové „implantovatelné vakcíny“ Billa Gatese (microneedle)

Proces luciferázy, díky němuž je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

Bill Gates vytváří něco, čemu říkáme Human Quantum Dot Implantable Microneedle Vaccination Delivery System a co se skládá z více věcí. V jeho jádru máme očkování COVID-19, které chce aplikovat každému člověku na Zemi, dále tam budou mikrojehly s kvantovými tečkami, digitální identifikační značka ID2020 a lidské implantovatelné zařízení pro nákup a prodej kryptoměn s číslem patentu #060606 (v binárním k=odu se nuly nepočítají)

V jeho středu bude očkování COVID-19, které bude povinné pro každého člověka na Zemi - "mikrojehly s kvantovými tečkami".

Digitální ID (identita) bude mít podobu něčeho, čemu se říká imunitní pas. Všechny tyto věci, a všechny financované jedním člověkem, Billem Gatesem, představují dohromady přinejmenším jeden mimořádný předstupeň celosvětového systému Znamení šelmy.

UPOZORNĚNÍ: Pozor na falešné věřící, co spojují dvě věci v jednu

1) znamení šelmy (na čelo, či na ruku)
2) obraz šelmy (vynucování světských podmínek)

! Prvním bodem je přijímání něčeho (Q - kvantové mikrojehličkové tetování), které bude nedobrovolně povinné, vynucováno a permanentně kontrolováno.

! V druhém bodě půjde pozměněné Desatero a jeho uctívání, uctívání falešné neděle, přijímání rozmanitosti vícero pohlaví, povinné přijímání znamení (pro nakupování/prodávání),uctívání Zeleného podvodu (Greendeal), jakékoliv vynucené omezování čehokoliv!

https://youtu.be/yzdGrg4Ko...

TIP: Hrdinovesteckou.cz
#Bible #varování #znamení #cejch #šelma #beast #zdraví #zdravotnictví #VIRUS #média #akce #reakce #manipulace #dezinformace #WHO #Lucifer #Luciferáza #bioluminiscenční #biologický #enzym #prodávání #nakupování #MarkoftheBeast #papež #Vatikán #vynucování #vakcinace #vakcína #očkování #magnet #rameno #moc #nadvláda #společnost #video
Deponativ
18 dny
Deponativ
2 měsíců
Genocida v Gaze očima izraelských vojáků

Izraelští vojáci v Gaze již několik měsíců dokumentují své válečné zločiny proti Palestincům a sdílejí je na sociálních sítích.

Listening Post shromáždil a prověřil stovky příspěvků. Požádali jsme tři odborníky na lidská práva a mučení, aby tyto materiály prozkoumali.

Izraelští vojáci zveřejňují na sociálních médiích množství videí, které ukazují drancování majetku, zesměšňování smrti a ničení prostřednictvím mučení a ponižování zadržených Palestinců. Tyto záběry jsou podobné obrazům z Guantánama a Abú Ghraibu a svědčí o násilí a genocidě, kterou prožívají Palestinci pod osadnickým koloniálním režimem, který je naprosto nehumánní a brutální. Tato násilí jsou často zveřejňována na sociálních sítích bez konkrétních zpravodajských informací o tom, kdo je skutečně Hamas. Tyto příspěvky přitahují pozornost a diváci se snaží získat další informace prostřednictvím výslechů a mučení. Fotografování těchto zločinů je považováno za trofej, ale ve skutečnosti je to dehumanizace a nelidské zacházení. Těmito činy jsou Palestinci napadáni na jejich nejsilnějších a nejzranitelnějších místech.

Zveřejňování těchto videí na sociálních médiích svědčí o brutalitě a beztrestnosti izraelských vojáků. Tyto záběry šokují svět a ukazují, jak tato okupace Palestinců probíhá. Je zjevné, že těmito činy jsou Palestinci vystavováni nelidskému zacházení, které je navíc nezákonné. Mučení, ponižování a zesměšňování zadržených Palestinců jsou projevem sadistického a krutého chování izraelských vojáků.

Tato násilí jsou ukázkou extrémní brutalitou a bezohledností k lidskému životu. Záběry masového zatýkání a mučení Palestinců svědčí o nečestnosti a nespravedlnosti, které jsou jim ukazovány. Tyto záznamy jsou důkazem genocidy, kterou Palestinci dlouhodobě zažívají, a zobrazují nelidskost a krutost izraelského osadnického režimu. Fotografování a zveřejňování těchto zločinů pouze zesiluje jejich dehumanizaci a podněcuje násilí.

Je důležité, aby tato násilí a zločiny byly odhaleny a stíhány. Zveřejňování videí na sociálních médiích může ukázat světu pravdu o situaci Palestinců a jejich utrpení. Mezinárodní společenství by mělo jednat a zajistit spravedlnost pro Palestince, kteří trpí pod izraelskou okupací. Je třeba přinést změnu a ukončit tuto systematickou destrukci a utrpení Palestinců.

Text popisuje brutální zacházení s vězni, zejména Palestinci, izraelskou armádou. V popisu je zmíněno, že vězeň je svázán s rukama za zády, leží tváří dolů a vojáci mu šlapou na obličej. Tyto obrazové záznamy slouží jako důkaz o tom, jakou moc mají vazební věznitelé nad zadrženými a jak bezmocní se v této situaci cítí. Tato praxe je častá v rámci osadnického koloniálního režimu a není omezena pouze na pásmo Gazy, ale je rozšířena i na Západní břeh Jordánu. Palestinci jsou také zadržováni v hojném počtu, což je situace bezprecedentní. Text dále popisuje destrukci palestinských domů, nemocnic, mešit, univerzit, kostelů a škol prováděnou izraelskou armádou. Ve videích se objevují izraelští vojáci, kteří podporují tyto ničivé akce. V jednom z videí jsou ukázány vypálené obytné domy a plundrování majetku Palestinčanů. K tomu je připojená píseň, která dále posiluje ponižování Palestinců.

Text ilustruje alarmující skutečnosti týkající se zacházení s vězni a ničení palestinských obydlí a institucí izraelskou armádou. Tato praxe způsobuje obrovské lidské utrpení a není slučitelná s principy lidských práv. Tyto události jsou důležité zveřejnit a šířit, aby se zvýšila globální informovanost o situaci a aby se vytvořil tlak na konání odpovědných orgánů. Médiím a veřejnosti by měly být poskytnuty veškeré dostupné informace o zacházení s vězni a o násilí páchaném na palestinském obyvatelstvu. Je nezbytné, aby byla tato situace řádně vyšetřena a aby byli viníci přivedeni před spravedlnost.

Během posledních let jsme svědky nárůstu napětí a násilí mezi Izraelem a Palestinci. Mezinárodní společenství a orgány, které jsou odpovědné za ochranu lidských práv, by měly hrát aktivnější roli při prosazování spravedlnosti a ukončení tohoto cyklu násilí. Je třeba nalézt diplomatické řešení, které respektuje práva Palestinců a zajišťuje jejich bezpečnost a svobodu. V zájmu míru a spravedlnosti je třeba vytvořit prostor pro dialog a snažit se vyřešit konflikt v této oblasti. Samotný akt brutalizace a ničení není řešením, ale pouze přispívá ke zhoršování situace a podněcuje více násilí. Je nezbytné ukončit toto utrpení a zajistit, aby se lidská práva v oblasti dodržovala a aby bylo dosaženo spravedlnosti.

Text se zaměřuje na konfiskaci majetku Palestinců a ponižující způsob, jakým je prováděna. Záběry videí ukazují izraelské oficiální osoby diskutující o Palestincích jako o nepřátelích, kteří si zaslouží být zničeni. Toto násilí a ponižování posiluje hněv a anti-palestinské názory. Civilisté jsou opomíjeni a lidskost Palestinců je naprosto ignorována.

Vojsko IDF si je tak jisté svou mocí, že si dovoluje dělat cokoli bez obav z následků. Izraelci se chlubí svým jednáním a vyzývají svět, aby přijal jejich brutální taktiky. Nevěří, že by je někdo mohl zastavit, a nedbají mezinárodních zákonů a lidských práv.

Izrael získává podporu mezinárodního společenství a zemí, které stojí při něm, což dodává izraelským vojákům pocit, že jsou svrchovaní a nemají se podřizovat žádným pravidlům. Tyto akce jen posilují přesvědčení, že mohou zůstat beztrestní a nikdo je za jejich jednání neochromí.

Mezinárodní společenství má nástroje na uklidnění situace, ale Izrael se necítí ohrožen zavedením sankcí. Tato nečinnost mezinárodního společenství dělá Izrael ještě více přesvědčeným o svém bezpečí a nezranitelnosti.

Celý text zdůrazňuje, že Palestinci jsou zbaveni svých základních práv a jsou ponižováni a umlčováni. Izraelci se chovají brutálně a bezohledně a cítí se v této okupaci osvobozeni od odpovědnosti a mezinárodních zákonů.

Tato situace vyvolává nelibost a odpor mezi Palestinci a podporuje vznik anti-izraelských postojů. Mezinárodní veřejnost musí přijmout opatření a zajistit, aby Izrael přestal porušovat základní lidská práva a ukončit okupaci Palestiny.

Mezinárodní zákony z oblasti základních lidských práv jsou porušovány v konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Zákony o právech jsou nedostatečně prosazovány a civilní obyvatelé jsou nuceni trpět násilím a ztrátou majetku. Izraelské násilí není zaměřeno pouze na pa

Mezinárodními zákony týkající se základních lidských práv a připomíná, že vyhrocený konflikt mezi Izraelem a Palestinci je spojen s porušováním těchto práv. Válka vedla k volání po posílení předpisů a záruk těchto práv. Záložníci, tvořící část izraelské společnosti, jsou zastoupeni ve všech oblastech, včetně vzdělání, medicíny, umění a médií. Obrazy a videa, zobrazující násilí a dehumanizaci Palestinců, jsou určeny širokému publiku a poukazují na to, že izraelské násilí se nezaměřuje pouze na palestinskou obživu, ale také na jejich materiální bytí a existenci. Je zdůrazněno, že dehumanizace Palestinců jsou zakořeněné v historii a že izraelské násilí je záměrné. Text rovněž vyzývá čtenáře, aby zanechali komentáře a následovali zpravodajství na sociálních médiích.

#Izrael #Gaza #teror #war #válka #obětování #jalovice #oltář #Palestina #historie #zpravodajství #média #Antikrist #okupace #Bible #proroctví
Deponativ
2 měsíců
Stroj na propagandu: Pohled do nitra toho, jak Putin klame miliony Rusů

Mnozí na Západě se často diví, jak si Vladimir Putin udržel tak silnou kontrolu nad ruskou společností a přesvědčil miliony lidí, že válka na Ukrajině byla oprávněným rozhodnutím. Obrovským faktorem této udržované kontroly je nadměrná propaganda šířená ruským státem, zejména v televizi. Jekatěrina Kotrikadzeová rozebírá vývoj současné sofistikované propagandistické mašinérie Kremlu, její klíčové postavy a zkoumá, proč se v Rusku ukázala být tak účinná.

Ruská propaganda je technika, kterou prezident Vladimir Putin využívá k manipulaci s informacemi a ovlivňování názorů ruské veřejnosti. Po nástupu do prezidentského úřadu začal Putin přebírat kontrolu nad hlavními ruskými médii, zejména televizními kanály, které vlastnili oligarchové. Tímto způsobem si zajistil, že veřejnost bude vystavena jeho propagandě. Televize je stále nejvíce používaným zdrojem informací zejména pro starší generaci, a to přesto, že mladí lidé se stále více obrací k alternativním zdrojům. Ruská média jsou také přísně cenzurována, a obsah je kontrolován metodou manipulace informací. Putinova propaganda má za cíl udržet veřejnost v dezinformaci a podařit se mu tak ovládat myšlení a názory Rusů.

V roce 2011 vypukly masové protesty v Moskvě, které byly vyvolány masovým falšováním během parlamentních voleb. Propaganda, která se ne vždy skládá ze lží nebo falešných zpráv, často využívá mlčení nebo manipulaci s událostmi. Bývalá novinářka vysvětlila, že propaganda je často založena na částečné pravdě. Jedním z nejznámějších příkladů falešných zpráv na ruské televizi je událost z Ukrajiny, která se stala dávno před plnohodnotnou invazí v roce 2014. 1. kanál odvysílal díl o ukrajinských bezpečnostních silách, které údajně ukřižovaly tříleté dítě před očima jeho matky. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by se to skutečně stalo, a nebyl nalezen žádný nezávislý novinář, který by tuto událost potvrdil. Ruská propaganda a televize dlouhodobě nabízejí divákům myšlenku nevyhnutelné konfrontace s Západem. Dnešní propagandisté se snaží ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu tím, že rozšiřují ohrožující obraz Ruska, který vidíme ve zprávách.

#zprávy #Rusko #Putin #propaganda #televize #manipulace #dezinformace #Zlo #Bible #medvěd
Deponativ
2 měsíců
Tucker Carlson je pouze jednou částí Putinovy ​​dezinformační války v západních médiích

Západní média prokázala podivnou směs odvahy a zbabělosti, stejně jako naivity a cynismu, když papouškovala Putinovy dezinformace. Na jedné straně Murdochem ovládaný Wall Street Journal usiloval o pravdivé informace o ruském ekonomickém propadu, a to i za cenu ohrožení svého uneseného moskevského reportéra Evana Gerškoviče. Paradoxní je, že po vyhazovu Tuckera Carlsona z Murdochem ovládané televize Fox News minulý týden zazněly snad nejhlasitější nářky právě z Kremlu, kde kremelští komentátoři truchlili nad ztrátou moderátora, který důsledně opakoval Putinova mluvící slova, až ruská státní média často využívala reprízy Tuckerova pořadu.

Erin Burnettová ze CNN právě ukázala, jak Carlsonova lživá prohlášení, že "pokud existuje jediný Američan, který si zaslouží opovržení, a dokonce vinu za invazi na Ukrajinu, je to Joe Biden" a "Ideologové v Bidenově administrativě nechtěli na Ukrajině mír na základě jednání, chtěli válku proti Rusku se změnou režimu", doslova a do písmene opakují předchozí komentáře mluvčích Kremlu a ruských státních médií. A co hůř, Carlson doslova zopakoval zfalšované a nepravdivé "zpravodajské informace", že na každou ruskou oběť připadá sedm ukrajinských obětí, ačkoli ve skutečnosti byla tato čísla vymyšlená a vznikla tak, že proputinovská bývalá námořní technička Sarah Bilsová digitálně upravila uniklé dokumenty ze svazku Discord a zveřejnila je na internetu...

Zdroj: https://time.com/6276130/p...

https://www.washingtonpost...

https://www.theguardian.co...
Deponativ
3 měsíců
Deponativ
3 měsíců
Al Gore tvrdí, že přístup k informacím mimo hlavní mediální zdroje je hrozbou pro “demokracii” a že algoritmy sociálních médií “by měly být zakázány”.

- https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL - Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící

- https://deponativ.info/imm...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Al_Gore #cenzura #demokracie #dezinformace #disinfo #fašismus #kontrola_médií #kontrolované_informace #kybernetická_válka #mediální_závislost #nesouhlas #podvod #propaganda #šílenci #šílenství #sociální_média #zákaz_nezávislosti

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.