Ron Wyatt a objevení Boží archy úmluvy & krev a církev Kristova


Církev Kristova, žena oděná sluncem Na světě je mnoho křesťanů, kteří se hlásí ke Kristu a jeho učení. První zmínka o názvu “křestané” je ve Sk 11,26. Ve…

Vatikán a Satanovo sémě Gloria.tv, aneb fanatismem proti Desateru Božích přikázání, včetně zneuctění Božího jména


V tomto videu si odpovíme na Vaše dotazy, které nám zasíláte na email zmensvojzivotcz@gmail.com, případně na Instagram nebo Facebook. 3 otázky a odpovědi, které Vám pomohou bádat hlouběji…

Duch hereze kulminuje skrze neplatného papeže Františka k sebezničení Kristovy církve, uctíváním démonů, nikoliv Boha


V Praze má od 5. do 12. února 2023 proběhnout kontinentální shromáždění Synody o synodalitě, kterého se mají zúčastnit předsedové evropských biskupských konferencí. Další měsíc má proběhnout podobný…

Pozor na zapálené modláře/antikristy s uctíváním a vychytralém napadání prvního přikázání, ohavnému klanění se člověku, místo Boha!


V Međžugorji se dějí obrácení, dějí se tam zázraky, dějí se tam divy. Obrácení je však možné pouze s doslechu, tak říká Písmo – Víra je z doslechu…

BKP: Autogenocidní hereze Bergogliovy sekty a historie církve


white and brown dragon head

Kontinentální evropský sabat – neboli běsnění a zvůle – čarodějníků a satanistů s biskupskými insigniemi se uskuteční 5.–12. února v Praze. Jejich cílem je legalizovat všechny sexuální zvrhlosti…

Prezident Miloš Zeman se obává “zeleného šílenství”. Greendeal může být pro společnost ničivější, než Grafen-19 (mediální “covid”)!


Český prezident Miloš Zeman obvinil z energetické krize „zelené šílenství“ a varoval, že zrušení aut se spalovacími motory agónii jen prodlouží. Podle Zemana není hlavní příčinou krize válka na Ukrajině,…

Svědectví & vize o 3. světové válce: Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny..


Dnešní den je dnem spásy. Proč by někdo chtěl oddalovat nejdůležitější rozhodnutí svého života, které se týká věčného života? Kdybys dnes zemřel, půjdeš do nebe, anebo ne? To…

Před čím skutečně Bible varuje? Co jsou nekromancie, channeling, modlení nebo mluvení k mrtvým a další různé svody!


man in robe statue in cathedral

Když člověk zemře, jeho Duše a Duch jsou na jednom ze dvou míst, v nebi nebo v pekle. Co o tom říká Písmo? V Lukášově evangeliu se objevuje známé podobenství…

Od doby, kdy byl CERN zprovozněn do režimu online, je po celém světě k vidění mnoho dimenzionálních portálů!


Jsou to portál/brány do duchovního světa a peklo, které Bůh zakázal otevřít nebo do nich nahlédnout. Proč? Protože tam jsou věci, kterými nechceme projít. Padlí andělé, démoni a všechny druhy…

Bible nás varuje (Zjevení Janovo 13:2), kdy se mezi tím plně dokončuje biometrický systém a další vůle šelmy!


Rusové budou moci přijímat služby v MFC bez předložení pasu. Nahradí se biometrickými údaji z databáze EBS. Ruská multifunkční centra (MFC) začnou poskytovat služby Rusům bez předložení dokladu…