counter free hit invisible
Středa, 5 října, 2022
5.5 C
Czech Republic

VÝZVA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY: Obnova Božího světla pro celý svět!

DoporučenéVÝZVA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY: Obnova Božího světla pro celý svět!

Obnova Božího světla pro celý svět. Vroucné, upřímné a hluboké modlitby ze srdce, meditace, včetně vaší nezbytné účasti. Společně jsme silní. Vždy a všude!

Nezapomeňte si pustit audio níže.

Účel Božího světla je stabilizovat pozitivní sílu, eliminující temnotu v jakékoliv podobě na této planetě. Během roku 2020 se temné síly snažily zabránit pozitivní časové ose v manifestaci. Nyní, po dvouročním „spánku“ kolektivní šance nadešel čas pro nezbytné posílení Božího světla, vše stabiluzující a upevňující v dokonalé harmonii se svým Já, duší, přírodou, vším živím a obnovující vše potřísněné, ať už duševně, či fyzicky. Zbytek planetárního procesu osvobození proběhne s pomocí a podporou hladce.

Děkujeme všem, kteří se zúčastní. Naším drahým a milovaným bratrům a sestrám v jednotě, síle a vytrvalosti na Slovensku, tak všude a všem zemím, národům, velmocím, i jako posilnění těm nejslabším.

Další a dlouho očekávané energie Božího Světla a lásky se opět vrací a pocítí je každý a opět konečně budou proudit v celé své síle a kolektivní podpoře, posilňování v šíření tohoto procesí. Proto vás žádáme o sdílení, přeposílání všem a všude.

Zdroj všudypřítomné lásky pro nás všechny je vždy připraven na vaši prosbu a je vždy připraven pomoci v neskonalé naději. Boží světlo přinese extrémně mocné energie, neomezené a ničím narušitelné lásky na planetu a spustí posilňující cyklus Božího lásky. Procházet bude po navršení dostatečného počtu každým z nás ze shluku dalších, kteří se přidají společně s námi. Prožitek a intenzita bude mnohem silnější.

Instrukce (navrhovaný čas pro naši MODLITBU, případně v meditaci je minimálně 20 minut):

Příklad:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Přimluv se..

Ó Svatý, ó Svatý, ó Svatý
Otče, Synu i Duchu svatý

Vlij do nás tolik lásky, kolik sami postrádáme.
Uzdravuj nemocné, jako i uzdravující se.
Dodej nám, prosíme, lásku, sílu, moudrost, rozum, vše, podle vůle tvé. Odpusť za naše chyby a hříchy, uveď nás do království pravdy a cesty přímé, jako srdce tvého pravého, věrného a nejvěrnějšího. Tomu, který jsi v tvém Synu zalíbení věčné našel.
Naplň nás vůlí tvou, ochraňuj nás maličké, děti, bratry a sestry z lůna Otce našeho a království tvého.
A dej, ať vedeme sebe i druhé v dobru a nezlomné víře, vždy s láskou, kterým naše srdce tíhne.
Ty Jeden a Jediný, ty jsi Král králů a Pán pánů, náš Spasitel, jeden a jediný, ten prvorozený, který jsi za nás hříšné položil svůj život na kříži a vykoupil nás z temnoty a všechny ty, co věří.
Děkujeme ti za vše, co přichází od tebe a jen od tebe.
Amen, amen. Nechť kráčí každá duše cestou přímou k světlu. Bůh nám všem žehnej.

1. Použijte svou vlastní techniku, která vás uvede do klidu, stavu vědomí a soustředění k účinné vizualizaci zde uvedeného.

2. Vyjádřete svůj záměr užít tuto modlitbu, nebo meditaci jako nástroj pro spoluvytvoření spouštěče, který začne průtok Božího světla.

3. Přivolejte Fialový plamen z primárního zdroje, aby kolem vás během procesu a vizualizace rozprostřel ochranný kruh. Požádejte Boha Otce, aby přeměnil vše, co neslouží Světlu.

4. Představte si sloup čistého bílého Světla, které vyzařuje z vesmíru, poté se rozděluje do všech zemí a jeho síla zintenzivňuje s následným pkrytím všech zemí na naší planetě. Potom si představte toto Světlo, jak proudí do všeho živého a vstupuje do nás všech, živých bytostí, skrze nás i do všech ostatních s velkým rozsahem všeho ve vašem okolí.

5. Představte si Světlo, které přetváří všechnu zbývající temnotu na Zemi, léčí všechny nerovnosti, pohlcuje všechny negativní vlastnosti a přeměňuje vše na čistě pozitivní s láskou v nás a pro každého bez rozdílu. To je velmi důležité, tak maximálně umocníte sílu. Vizualizujte si jemné růžové masivní sloupy bezpodmínečné lásky Boha celému lidstvu, které vstupuje do všech bytostí na planetě Zemi a léčí všechna jejich emocionální těla. Představte si nový velký počátek s ničím narušitelným mocným Božím světlem, čisté Světlo, lásku a štěstí všem bytostem, duším, nám všem, zvířatům a přírodě na Zemi. Představte si váš dokonalý život, který je v tomto okamžiku součástí tohoto procesu.

Vítězství Božího světla. Bůh je Láska. Nezapomínejme, Láska je absolutní absence tmy!

Tento proces opakujte kdykoliv bude možné, v klidu a ničím narušené harmonii, nebo společně a nejlépe několikrát denně.

ŠIŘTE VŠUDE, KDE BUDE MOŽNÉ. Ničeho se nebojte maličcí, společně jste ve víře a lásce, vším!

Zdroj1

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Další články

Vlastenecké Česko

Shromáždění České republiky

Ostrava / Masarykovo náměstí

Přijďte říct svůj názor, u nás dostane prostor každý!

Děkujeme všem skutečným vlastencům za obnovu České republiky, nezávislosti na jiných zemích s ryze vlastní soběstačností na prvním místě!

- KTV Live (Facebook)
- KTV Live (Twitter)
- KTV Live (Youtube)

Sledovat

Komentáře

Přejít k navigační liště