Bývalý satanista John Ramirez o Halloweenském svátku

Halloween nebo Hallowe’en je oslava pozorovaná v mnoha zemích 31. října, v předvečer západokřesťanského svátku All Hallows’ Day. Začíná slavení Allhallowtide, čas v liturgickém roce věnovaný památce zesnulých, včetně svatých, mučedníků a všech věrných zesnulých. V populární kultuře se tento den stal oslavou hrůzy a je spojován s hrůzostrašným a nadpřirozeným…

https://www.youtube.com/watch?v=LSfteXDritA

Záložní zdroj

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS