Bývalý satanista John Ramirez o Halloweenském svátku

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Halloween nebo Hallowe’en je oslava pozorovaná v mnoha zemích 31. října, v předvečer západokřesťanského svátku All Hallows’ Day. Začíná slavení Allhallowtide, čas v liturgickém roce věnovaný památce zesnulých, včetně svatých, mučedníků a všech věrných zesnulých. V populární kultuře se tento den stal oslavou hrůzy a je spojován s hrůzostrašným a nadpřirozeným…

Záložní zdroj


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here