Proč máme papeže a jak se jím stát?

Papež je hlavou katolické církve a od roku 1929 je také hlavou nejmenšího svrchovaného státu na světě – Vatikánu. Papežský úřad však není…

Papež a Hitler

Papež Pius XII. (1876-1958), rodným jménem Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, byl od 2. března 1939 papežem a suverénem státu Vatikán až do…

HLUBINY: Nejlepší kamarádka ji dostala do proruské sekty AllatRa. Eva v n…

V dalším díle pořadu Hlubiny, který se věnuje příběhům obyčejných lidí, představujeme Evu. Ta strávila deset let v náboženské sektě AllatRa poté, co…
right human hand

Z tmy do Světla | Satanismus | Svědectví bývalé satanistky

Věříme, že je čas, aby se začalo otevřeně mluvit o realitě duchovního světa. Jak mezi běžnými lidmi, tak v církvi. Spousta lidí zažívá…

Pravdivé svědectví a závěrečné varování před vizí konce časů, ko…

V této době se autor cítil jako Ezekiáš s suchými kostmi, když Bůh vyňal jeho duši a postavil ho mezi mnoho suchých kostí.…

Římskokatolické apokryfy biblické nevěstky oděné do purpuru a šarlatu

Apokryfy je název používaný pro mimobiblické spisy obsažené v katolické bibli. Sama katolická církev tyto knihy označuje jako „deuterokanonické knihy“. Jsou to knihy…

Bible přísně zakazuje modloslužbu (3. Mojžíšova 26:1; 5. Mojžíšova …

Obecně řečeno, náboženská ikonografie je umělecké zobrazování náboženských postav, často s využitím symboliky. V křesťanství se v ikonografii objevují témata jako Kristus, Maria…

František žehná něčemu, co Bůh proklel, kdy i přesto papež doufá v n…

Papež František v dopise pěti konzervativním kardinálům navrhl, že by mohly existovat způsoby, jak požehnat svazkům osob stejného pohlaví v rámci katolicismu, a…

Katolická církev vynechává část druhého přikázání a zjevně se sna…

Biblické Desatero přikázání, které se nachází v Exodus 20:1–17 a Deuteronomium 5:6–21, je uvedeno takto: (1) „Já jsem Hospodin, váš Bůh, který jsem…
Skrze Mojžíše Hospodin trestá izraelské modlářství.

Soud duchovně slepých vůdců | Matouš 23:16-28

„Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ,Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je…
© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS