Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…


Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané…

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)


Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími…

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?


Všimli jste si, že dnešní děti a mladí lidé žijí úplně v jiném světě než předchozí generace po celá staletí a tisíciletí? Vzpurné děti byly vždy a všude,…

Biosociální základ kolektivního šumění: Experimentální antropologická studie rituálu vycházejícího z ohně


o ~ RITUAL ~ o abstraktné: Už dlho sa predpokladá, že kolektívne rituály zohrávajú úlohu pri zvyšovaní sociálnej asimilácie a vytváraní emocionálnych väzieb medzi členmi skupiny. Émile Durkheim…

Kdo jsou Gog a Magog? Jedna z nejpozoruhodnějších biblických předpovědí


Kapitoly 38 a 39 knihy Ezechiel předpovídají invazi severních národů do Izraele. Tyto kapitoly popisují, že tato invaze přijde jako bouře a přikryje zemi jako mrak. I když…

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení


Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi…

Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?


Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. Proč světí malá hrstka lidí…

Tucho Fernandez si představuje vztah nezletilé dívky s “Ježíšem”


Objevovaná pornografická kniha “La Pasíon Mística” od Tucha Fernandeze obsahuje fantazii o sexuálním setkání šestnáctileté (!) teenagerky s “Ježíšem Kristem”. V šesté kapitole dívka říká “Ježíši Kristu”: “Vidím…

Červené jalovice; Antikrist v izraelském chrámu


Antikrist, pravý opak a největší nepřítel Krista. Podle křesťanské tradice bude strašlivě vládnout v období před Posledním soudem. Pojem Antikrist se poprvé objevil v Janových listech (1 Jan…

Církev ve službách strany


Katolická církev se na konci osmdesátých let stala jedním ze symbolů boje proti režimu. Existovaly ale i církevní organizace, které nejen s KSČ spolupracovala, ale které i samotní…

Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan


Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe. Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby…

Zajímavosti o papežích, odhalování podvodů a následovníků řádu chaosu a temna s tichým budováním neodvratného proroctví Bible


František jako nesvatý neotec (papež) protlačuje žehnání hříchu a homosexuálům 1. Korintským 6:9 “Nebo nevíte, že hříšníci nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani…