Biosociální základ kolektivního šumění: Experimentální antropologická studie rituálu vycházejícího z ohně

Biosociální základ kolektivního šumění: Experimentální antropologická studie rituálu vycházejícího z ohně

o ~ RITUAL ~ o abstraktné: Už dlho sa predpokladá, že kolektívne rituály zohrávajú úlohu pri zvyšovaní sociálnej asimilácie a vytváraní emocionálnych väzieb medzi členmi skupiny. Émile Durkheim opísal pocit spolupatričnosti a emocionálneho vyrovnania spôsobeného rituálnou účasťou, ktorú nazval „kolektívne šumenie“. Aj keď táto predstava informovala generácie antropológov, bolo ťažké ich kvantifikovať, zatiaľ čo o…

Kdo jsou Gog a Magog? Jedna z nejpozoruhodnějších biblických předpovědí

Kdo jsou Gog a Magog? Jedna z nejpozoruhodnějších biblických předpovědí

Kapitoly 38 a 39 knihy Ezechiel předpovídají invazi severních národů do Izraele. Tyto kapitoly popisují, že tato invaze přijde jako bouře a přikryje zemi jako mrak. I když Izrael bude zdánlivě odsouzen k záhubě, Bůh se přimluví a pomůže jim. Podle veršů 8-16 z 38. kapitoly přijde tato invaze v posledních letech a Izrael bude…

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení

Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi přemýšlet, co by se mohlo skrývat ve tmě, toulat se ulicemi nebo dokonce s nimi žít, aniž by o tom věděli. Po více než dvě století se…

Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?

Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?

Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. Proč světí malá hrstka lidí na tomto světě sobotu a tvrdí, že má pravdu? Je někde v Bibli zmínka, že den odpočinu je neděle? Chtěl bych Vám přiblížit, co nám na  tyto…

Tucho Fernandez si představuje vztah nezletilé dívky s “Ježíšem”

Tucho Fernandez si představuje vztah nezletilé dívky s “Ježíšem”

Objevovaná pornografická kniha “La Pasíon Mística” od Tucha Fernandeze obsahuje fantazii o sexuálním setkání šestnáctileté (!) teenagerky s “Ježíšem Kristem”. V šesté kapitole dívka říká “Ježíši Kristu”: “Vidím tě koupat se v moři a nechat tyto kapky mít tu čest se tě dotknout”. “Nech mě pohladit tvou kůži, Ježíši, pomalu, s celou schopností lásky, kterou…

DNEŠNÍ TRENDY