Na otce Stěpana opakovaně tlačila ruská policie a FSB, aby se přestěhoval do moskevského patriarchátu. Řekl jim, že nemůže zradit svou přísahu a komunitu…

Podle organizace Forum 18 se minulý čtvrtek na jedné z vesnických ulic objevilo umučené tělo ukrajinského kněze, který byl zadržen ruskými okupačními silami, a podle nepotvrzené zprávy měl střelnou ránu v hlavě.

Stěpan Podolčak z Ukrajinské pravoslavné církve, zmizel 13. února v ukrajinské vesnici Kalančak poté, co ho ruské okupační síly odvedly k výslechu bosého s pytlem na hlavě. Kněz se rozhodl zůstat se svou církví poté, co Rusové počátkem roku 2022 obsadili vesnici v jižní Chersonské oblasti.

Ruské síly od začátku války na Ukrajině zajaly a zabily nejméně 29 náboženských představitelů

Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Matouš 5:10

Podolčakovo umučené tělo bylo převezeno do márnice poté, co ho našel kolemjdoucí, a pracovník márnice zavolal jeho šokované manželce, aby ho identifikovala. Rodina knězovo tělo pohřbila v neděli v Kalančaku.

„Dnes vyšlo najevo, že okupanti umučili nejchytřejšího člověka, kterého jsem měl to štěstí v životě potkat!“ poznamenal podle Christian Post v příspěvku na Facebooku úředník vojenské správy obce Kalančak, která nyní působí z území ovládaného Ukrajinou, jak informoval deník The Kyiv Independent. „Stěpan Jaroslavovyč Podolčak. Věrný Bohu, čistý v duši, čestný a spravedlivý! Jako anděl, který sestoupil na zem! Tomu se nedá uvěřit a nikdy neodpustíme!“…

Číst celé: https://www.krestandnes.cz/rusti-okupanti-mucili-a-zavrazdili-pravoslavneho-kneze-ktery-odmitl-opustit-sve-verici/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image