Ruské drony minuly Ukrajinu a zasáhly NATO

Ruský rozsáhlý nálet dronů na Ukrajinu proběhl neúspěšně. Novinky z jihu nejsou tedy nikterak pozitivní. Rozsáhlý nálet ruských dronů lze využít i pro zásah Rumunska, s čímž by se též raději mělo počítat..

Přidat komentář (2) Přidat komentář

  1. Len aby to neboli ruské drony(výrobou) odpálené ukrajinou a zasiahli nato aby spravili provokáciu, inak americké zbrane bežne zasahujú Rusko a ticho,nie?

    1. Dodej důvěryhodný zdroj, nebo si skrze vlastní hořkost nedomýšlej vlastní lživé scénáře, pokud takto slepě soudíš!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image