Podívejte se, co se stane těsně před příchodem Antikrista


Antikrist nepřichází sám, Antikrist přichází, aby oklamal lidi a celý svět. Není to jen tak nějaký člověk, je to podmanivá osobnost a má kouzlo, které dokáže uhranout masy….

Kdo je těch 144 000 a jaký je jejich účel?


boy wearing gray vest and pink dress shirt holding book

144 000 služebníků a Nespočetné množství “I na své služebníky , muže i ženy, vyleji v oněch dnech svého Ducha.” – Joel 2:29 Kdo je těch 144 000?…