Univerzální biblický systém šelmy 666 a absolutistické kontroly lidí technologií LUCID / COVID (ID2020)


Věděli jsme, že to přijde Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidi, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po celém světě. Věděli jsme, že to přijde. Nyní…

Nesvoboda a utlačování, později pronásledování, skrze vynucované podmínky a biometrické údaje, které jsou teprve počátkem NWO (Nový světový řád) a falešného míru!


Organizace spojených národů (OSN) chce, aby byl do roku 2030 každý člověk na Zemi vybaven biometrickou identifikací. Informace o každé osobě by se pak ukládaly do databáze, která…

DARPA chce do lidských buněk vložit další 47. umělý chromozom a infiltrace, skrze zdravotnictví. Vědci zabývající se biologickou válkou s využitím diplomatického krytí testují uměle vytvořené látky v biolaboratořích Pentagonu ve 25 zemích světa!


UKRAJINA: Bio laboratoře po celém světě financované (Kongresem USA) mezinárodními, soukromýma institucemi zkoumají a vyvíjejí patogeny, vlnovou genetiku, přenosy kousavého hmyzu, netopýrů a opic. Tyto laboratoře provádí lidské…