right human hand

Z tmy do Světla | Satanismus | Svědectví bývalé satanistky

Věříme, že je čas, aby se začalo otevřeně mluvit o realitě duchovního světa. Jak mezi běžnými lidmi, tak v církvi. Spousta lidí zažívá…

Co říká židovský Talmud o dětech, Ježíši, černoších a křesťanec…

Velké akademie rabínů v Babylonu formulovaly tisíce nových zákonů, přičemž farizejové, kteří zabili Ježíše Krista, zůstali nepřetržitými vládci judaismu. Farizejové zasadili svou ústní…

Pravdivé svědectví a závěrečné varování před vizí konce časů, ko…

V této době se autor cítil jako Ezekiáš s suchými kostmi, když Bůh vyňal jeho duši a postavil ho mezi mnoho suchých kostí.…

Vesmír potvrzuje pravdy Bible

Co učí Bible o vzniku naší planety, vesmíru, života a proč je to důležité? Dr. Jason Lisle je křesťanský astrofyzik, který zkoumá otázky…
Původ katolické praxe „transsubstanciace“ (eucharistie) je zděděnou verzí staroegyptského rituálu přípravy Osirisových/Baalových koláčů

Původ katolické praxe „transsubstanciace“ (eucharistie) je zděděnou v…

Osirisovy/Baalovy koláče/chléb jsou symbolem znovuzrozeného pohanského boha Osirise. Stoupenci Osirida jedí maso svého boha v podobě pšeničných koláčů a pijí jeho krev v…
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Konec tohoto věku a druhý příchod Ježíše Krista se přiblížil!

V tomto videu uvidíte: jak se naplnilo proroctví o zničení chrámu a Jeruzaléma; co Bible předpovídá o nástupu falešných mesiášů, proroků a učitelů…

Římskokatolické apokryfy biblické nevěstky oděné do purpuru a šarlatu

Apokryfy je název používaný pro mimobiblické spisy obsažené v katolické bibli. Sama katolická církev tyto knihy označuje jako „deuterokanonické knihy“. Jsou to knihy…

Bible přísně zakazuje modloslužbu (3. Mojžíšova 26:1; 5. Mojžíšova …

Obecně řečeno, náboženská ikonografie je umělecké zobrazování náboženských postav, často s využitím symboliky. V křesťanství se v ikonografii objevují témata jako Kristus, Maria…

František žehná něčemu, co Bůh proklel, kdy i přesto papež doufá v n…

Papež František v dopise pěti konzervativním kardinálům navrhl, že by mohly existovat způsoby, jak požehnat svazkům osob stejného pohlaví v rámci katolicismu, a…

Katolická církev vynechává část druhého přikázání a zjevně se sna…

Biblické Desatero přikázání, které se nachází v Exodus 20:1–17 a Deuteronomium 5:6–21, je uvedeno takto: (1) „Já jsem Hospodin, váš Bůh, který jsem…
© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS