Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…


Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané…

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)


Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími…

Jak se stává Luciferiáza na PCR testech v propojení s Luciferinem bioluminiscenční (jediné zvíře, které nebude v nebi je HAD – pohanský znak ZDRAVOTNICTVÍ)


Video hovoří o reportérovém testu luciferázy. Dozvíme se, k čemu se používá luciferázový test a nakonec se podíváme na aplikace luciferázového testu… Zj 14,9 Za nimi pak letěl…

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?


Všimli jste si, že dnešní děti a mladí lidé žijí úplně v jiném světě než předchozí generace po celá staletí a tisíciletí? Vzpurné děti byly vždy a všude,…

Kdo jsou Gog a Magog? Jedna z nejpozoruhodnějších biblických předpovědí


Kapitoly 38 a 39 knihy Ezechiel předpovídají invazi severních národů do Izraele. Tyto kapitoly popisují, že tato invaze přijde jako bouře a přikryje zemi jako mrak. I když…

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení


Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi…

Univerzální biblický systém šelmy 666 a absolutistické kontroly lidí technologií LUCID / COVID (ID2020)


Věděli jsme, že to přijde Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidi, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po celém světě. Věděli jsme, že to přijde. Nyní…

Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv


Univerzální kontrolní systém – projekt L.U.C.I.D. Univerzální identifikační bezpečnostní kriminální systém (největší sen Číny a Ruska) Tajné podzemní laboratoře vyvíjí ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami,…

Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?


Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. Proč světí malá hrstka lidí…

Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan


Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe. Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby…

Zajímavosti o papežích, odhalování podvodů a následovníků řádu chaosu a temna s tichým budováním neodvratného proroctví Bible


František jako nesvatý neotec (papež) protlačuje žehnání hříchu a homosexuálům 1. Korintským 6:9 “Nebo nevíte, že hříšníci nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani…

Komunistická strana Číny zintenzivnila pronásledování církví a křesťanů v celé pevninské Číně před 20. sjezdem strany v roce 2022


Podle organizace na ochranu lidských práv čelí více vedoucích domácích církví obviněním z „podvodu“. Byla také zpřísněna cenzura náboženského obsahu na internetu. Organizace ChinaAid, která dokumentuje náboženské pronásledování…