Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)


Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími…

Červené jalovice; Antikrist v izraelském chrámu


Antikrist, pravý opak a největší nepřítel Krista. Podle křesťanské tradice bude strašlivě vládnout v období před Posledním soudem. Pojem Antikrist se poprvé objevil v Janových listech (1 Jan…

Otázky a odpovědi (QA) – 51. část – Konec světa do pár let, Prorok Ísá (Kristus) ve snech muslimů


V tomto videu odpovíme na vaše poslední otázky, které nám můžete poslat na e-mail zmensvojzivotcz@gmail.com nebo nás sledovat na Instagramu či Facebooku. Společně se zamyslíme nad tím, zda…

Babylon padl: Vatikán, pohanství a satanismus


Vatikán, šelma vystupující z moře ve Zjevení 13,1-10, je nesmírně zlý. Žije v ní ďábel. Je zakořeněn v pohanské symbolice a satanismu, neboť vatikánská zasedací síň je znázorněna…

Vznik Katolické církve


A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který pravil: Vyjděte z něho, můj lidu, abyste se neúčastnili jeho hříchů a abyste nedostali z jeho ran. Zjevení Janovo 18:4

Fakta o Satanovi, která mnoho lidí neví


Příběh o prvním hříchu je popsán v knize Genesis, která začíná v zahradě Eden. Bůh stvořil Adama a Evu a dal jim vše, co potřebovali. Ale zakázal jim…

Podívejte se, co se stane těsně před příchodem Antikrista


Antikrist nepřichází sám, Antikrist přichází, aby oklamal lidi a celý svět. Není to jen tak nějaký člověk, je to podmanivá osobnost a má kouzlo, které dokáže uhranout masy….

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!


concrete buildings during daytime

Kde se vzalo desatero? Od Boha ho dostal Mojžíš na hoře Sinaj. Desatero napsal sám Bůh. Druhý bod desatera říká: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na…