Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?

Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?

Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. Proč světí malá hrstka lidí na tomto světě sobotu a tvrdí, že má pravdu? Je někde v Bibli zmínka, že den odpočinu je neděle? Chtěl bych Vám přiblížit, co nám na  tyto…

Co je nutné vědět o posledních dnech podle Bible pro věrné i Vatikánsko-mariánské modláře

Co je nutné vědět o posledních dnech podle Bible pro věrné i Vatikánsko-mariánské modláře

Matouš 24:3-10 popisuje Ježíšovu odpověď na otázky svých učedníků týkající se znamení jeho příchodu a konce světa. Ježíš varuje, že mnoho lidí bude přicházet a tvrdit, že je Kristus, a tím svedou mnohé. Také poukazuje na války a zvěsti o válkách. Ježíš však vyzývá své učedníky, aby se neleknuli a upozorňuje, že tyto události musí…

Patříš do této církve, která je postavená na skále? Jsi členem jediné a pravé církve?

Patříš do této církve, která je postavená na skále? Jsi členem jediné a pravé církve?

„A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Matouš 16:18) V citaci Pána Ježíše z výše vypsaného Matoušova evangelia je pět skutečností, které si zaslouží naši pozornost: 1. Budova – můj kostel, sbor, církev, kterou navštěvuji 2. Stavitel – Kristus říká, „vybuduji svou církev“…

Křesťané a pohané. Proč pohané uctívají falešné bohy, nebiblické, člověkem smyšlené nauky o náhradnici, či zastupitelce, orodovnici (Marie) s odporem k Písmu svatému a jedinému Spasiteli?

Křesťané a pohané. Proč pohané uctívají falešné bohy, nebiblické, člověkem smyšlené nauky o náhradnici, či zastupitelce, orodovnici (Marie) s odporem k Písmu svatému a jedinému Spasiteli?

Mnoho moderních pohanských skupin je inspirováno náboženstvími Evropy, Severní Afriky a Západní Asie, které byly vyhubeny šířením falešného křesťanství. Pohanství zahrnuje různorodou komunitu s některými skupinami zaměřujícími se na specifické tradice, praktiky nebo prvky, jako je ekologie, čarodějnictví, keltské tradice nebo určití bohové. Wiccans, Druids, Shamans, Sacred Ecologists, Odinists a Heathens všichni tvoří části pohanské komunity2.…

DNEŠNÍ TRENDY