Antikrist brzy usedne, ale většina údajných křesťanů to nevidí

Antikrist brzy usedne, ale většina údajných křesťanů to nevidí

  Kdo je Antikrist? Mnoho křesťanů věří, že Antikrist bude nějaký budoucí charismatický světový vůdce, který během velkého soužení uzavře smlouvu s Izraelem a prohlásí se za Boha v přestavěném chrámu v Jeruzalémě. Ale co kdybych vám řekl, že to je to, co Antikrist chce, abyste si mysleli! Antikrist už tu ve skutečnosti je, ale…

Izrael a Hamás, sionisté vs Islám – svatá válka či jezuitská agenda?

Izrael a Hamás, sionisté vs Islám – svatá válka či jezuitská agenda?

Bezbožnost, stejně jako války se bude rozrůstat po vícero místech ve světě. Vzrůstající nepravost a odpadlictví bude novou krví falešných proroků a bludařů, co se drží více člověka, než Boha. I kdyby vám sám satan nabízel spásu skrze Marii, i přesto je cesta, pravda a život nenahraditelnou spásou, kterou poskytuje pouze jediný přímluvce a spasitel…

Konec světa – Znamení Antikrista, znamení šelmy a vynucovaná poslušnost k změně 4. přikázání!

Konec světa – Znamení Antikrista, znamení šelmy a vynucovaná poslušnost k změně 4. přikázání!

Může svět někdy skončit? Jaká by mohla být příčina? Kdo je Antikrist co je jeho znamením? Můžeme očekávat druhý příchod Krista? Co tomu bude předcházet? Jakou roli hraje USA v posledních událostech světa? Klimatické problémy Země? … Konec světa a znamení Antikrista jsou učení, která spolu velmi úzce souvisí. Je to velmi náročná tématika. Nejen…

Katolická církev: Mistrovské dílo klamu

Katolická církev: Mistrovské dílo klamu

Římskokatolická církev je v současnosti pravděpodobně nejmocnější a nejvlivnější náboženskou institucí na světě. Zdá se, že prezidenti, králové a dokonce i jiní náboženští vůdci projevují římskému papeži úctu. Vzhledem k tomu, že se ekumenismus stále více dostává do povědomí vedoucích představitelů širšího evangelikálního světa, je vhodné, abychom pochopili, v čem spočívají základní problémy katolicismu. Falešný…

DNEŠNÍ TRENDY