Nebuď vlažný katolík, nebuďme jako ti zlí, kteří Pánovu vůli konat nemohou a nebudou!

Nebuď vlažný katolík, nebuďme jako ti zlí, kteří Pánovu vůli konat nemohou a nebudou!

Nežijte vlažnou katolickou víru. Písmo nás povzbuzuje, abychom Ježíše následovali celým srdcem, a varuje nás před vlažnou vírou. Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. – Zjevení 3:15-16 Běda, takový řeholník nemá daleko k…

Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv

Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv

Univerzální kontrolní systém – projekt L.U.C.I.D. Univerzální identifikační bezpečnostní kriminální systém (největší sen Číny a Ruska) Tajné podzemní laboratoře vyvíjí ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami, politiky a médii v USA i Evropě mimo jiné také čipové a satelitní technologie, prostřednictvím nichž by bylo možno každého člověka sledovat a psychicky (emocionálně a mentálně)…

Katolická nevěstka z Babylonu se prohlásila za jedinou pravou, kde opak je Boží pravdou!

Katolická nevěstka z Babylonu se prohlásila za jedinou pravou, kde opak je Boží pravdou!

Vatikán vydal 10.07.2007 dokument, v němž označil katolickou víru za “jedinou skutečnou Kristovu církev”. Podle světových agentur tak fakticky upřel protestantům právo nazývat svá společenství církvemi. Agentura AFP podotýká, že vatikánské kruhy bezpochyby zavdaly podnět k široké polemice s ostatními křesťanskými vyznáními. Dokument zdůrazňuje jedinečnost a přednost katolické církve. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba…

Katolická církev: Mistrovské dílo klamu

Katolická církev: Mistrovské dílo klamu

Římskokatolická církev je v současnosti pravděpodobně nejmocnější a nejvlivnější náboženskou institucí na světě. Zdá se, že prezidenti, králové a dokonce i jiní náboženští vůdci projevují římskému papeži úctu. Vzhledem k tomu, že se ekumenismus stále více dostává do povědomí vedoucích představitelů širšího evangelikálního světa, je vhodné, abychom pochopili, v čem spočívají základní problémy katolicismu. Falešný…

DNEŠNÍ TRENDY