Nebuď vlažný katolík, nebuďme jako ti zlí, kteří Pánovu vůli konat nemohou a nebudou!

Nebuď vlažný katolík, nebuďme jako ti zlí, kteří Pánovu vůli konat nemohou a nebudou!

Nežijte vlažnou katolickou víru. Písmo nás povzbuzuje, abychom Ježíše následovali celým srdcem, a varuje nás před vlažnou vírou. Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. – Zjevení 3:15-16 Běda, takový řeholník nemá daleko k…

Podle jistého katolíka Řím a papež František tímto krokem ztratili svou učitelskou autoritu, a kroku hodného Jidáše Iškariotského

Podle jistého katolíka Řím a papež František tímto krokem ztratili svou učitelskou autoritu, a kroku hodného Jidáše Iškariotského

V dnešní preambuli se zaměřujeme na potraty, které demokraté podporují. Elizabeth Warrenová se postavila proti americkým zákonům a chce umožnit potraty v národních parcích provozovaných řeznictvím Planned Rodičovství. Javier Barcetta, Joe Bidenův nekvalifikovaný ministr zdravotnictví, se snaží porušit stávající zákony tím, že využívá federální zdroje k převozu žen přes hranice států za účelem získání potratů.…

Papež František nazývá Ježíše hříšníkem!

Papež František nazývá Ježíše hříšníkem!

Papež František na svátek Svaté rodiny ve Vatikánu řekl, že Ježíš musel prosit rodiče o odpuštění, když se jako dítě ztratil v chrámu. Z toho vyplývá, že se Ježíš dopustil hříchu! To je v rozporu s Biblí, protože Bible říká, že Ježíš vedl život bez hříchu. Papež se v minulosti také dopustil kontroverzních výroků, když…

Tajná dohoda Vatikánu s Čínou – je katolická církev placena za mlčení?

Tajná dohoda Vatikánu s Čínou – je katolická církev placena za mlčení?

V roce 2018 podepsaly Vatikán a Komunistická strana Číny dohodu, která má údajně usnadnit život čínským katolíkům. Od té doby se však tvrdí, že katolická církev umožnila ČKS za úplatu převzít katolicismus v Číně, což také vedlo k tomu, že se církev stále více podřizuje Číně. Text se zabývá tajnou dohodou mezi Vatikánem a Čínou,…

Moc, peníze a korupce ve Vatikánské bance

Moc, peníze a korupce ve Vatikánské bance

Papežové měli hodně moci ve Vatikánu. Po dobu přibližně 1800 let nebyli jen hlavou katolické církve, ale i duchovní hlavou světové katolické církve. Měli vlastní armády a rozsáhlý dvůr. K získání peněz používali daně a prodej odpustků. Občas si také půjčovali peníze od Rothschildů. V roce 1870 přišli o své italské impérium, když nacionalisté převzali…

DNEŠNÍ TRENDY