Zajímavosti o papežích, odhalování podvodů a následovníků řádu chaosu a temna s tichým budováním neodvratného proroctví Bible

Zajímavosti o papežích, odhalování podvodů a následovníků řádu chaosu a temna s tichým budováním neodvratného proroctví Bible

František jako nesvatý neotec (papež) protlačuje žehnání hříchu a homosexuálům 1. Korintským 6:9 “Nebo nevíte, že hříšníci nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži, kteří souloží s muži.” Video: Papež František o homosexualitě: „Být homosexuálem není zločin Další papežovo šílenství se vyznačuje láskou k vakcínám, potratům a očividně…

Běda církvi zvané římskokatolická a všem jejím „svatým otcům“ 🎺

Běda církvi zvané římskokatolická a všem jejím „svatým otcům“ 🎺

14. května 2005 – Od Pána, našeho Boha a Spasitele – Slovo Páně promluvené k Timoteovi, pro všechny, kdo mají uši k slyšení Toto praví Pán… Mějte se na pozoru, národy církve zvané matka! Neboť ona je nevěstka, falešná cesta, podvodný dům plný velkých i rafinovaných podvodů. Mějte se na pozoru, probuďte se z tohoto…

Konverzní podvod Kanye Westa a Marilyna Mansona!

Konverzní podvod Kanye Westa a Marilyna Mansona!

Existuje satanská agenda, která vede křesťany k falešnému uctívání Krista prostřednictvím křesťanského satanismu New Age. Kanye West je oddaný, vysoce postavený satanista, který pomáhá při přeměně křesťanů na formu wiccanského druidského satanismu New Age. Stačí se podívat na jeho nedělní obřady. Jsou to druidské satanské wiccanské kouzla sesílající kruhy v druidských hábitech, vnášející falešné křesťanství. Satanští showmani…

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!

Kde se vzalo desatero? Od Boha ho dostal Mojžíš na hoře Sinaj. Desatero napsal sám Bůh. Druhý bod desatera říká: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu…

DNEŠNÍ TRENDY