Jak se stává Luciferiáza na PCR testech v propojení s Luciferinem bioluminiscenční (jediné zvíře, které nebude v nebi je HAD – pohanský znak ZDRAVOTNICTVÍ)

Jak se stává Luciferiáza na PCR testech v propojení s Luciferinem bioluminiscenční (jediné zvíře, které nebude v nebi je HAD – pohanský znak ZDRAVOTNICTVÍ)

Video hovoří o reportérovém testu luciferázy. Dozvíme se, k čemu se používá luciferázový test a nakonec se podíváme na aplikace luciferázového testu… Zj 14,9 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, … Umrtvěte tu zvrácenou…

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?

Všimli jste si, že dnešní děti a mladí lidé žijí úplně v jiném světě než předchozí generace po celá staletí a tisíciletí? Vzpurné děti byly vždy a všude, ale stále platila pravidla, která byla obecně zachovávána. Platila úcta ke starším, poslušnost k rodičům, zdrženlivost a zásady v oblasti tělesnosti.  Slova, která jsou dnes „normální“ byly…

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení

Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi přemýšlet, co by se mohlo skrývat ve tmě, toulat se ulicemi nebo dokonce s nimi žít, aniž by o tom věděli. Po více než dvě století se…

Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan

Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan

Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe. Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby nám ukázal, jakým způsobem se dostat do nebe. Jeden musí mít důvěru v Pána Ježíše Krista tak velkou a nevinnou, jakou má malé dítě ke svým rodičům.…

DNEŠNÍ TRENDY