Běda církvi zvané římskokatolická a všem jejím „svatým otcům“ 🎺

Běda církvi zvané římskokatolická a všem jejím „svatým otcům“ 🎺

14. května 2005 – Od Pána, našeho Boha a Spasitele – Slovo Páně promluvené k Timoteovi, pro všechny, kdo mají uši k slyšení Toto praví Pán… Mějte se na pozoru, národy církve zvané matka! Neboť ona je nevěstka, falešná cesta, podvodný dům plný velkých i rafinovaných podvodů. Mějte se na pozoru, probuďte se z tohoto…

DNEŠNÍ TRENDY