Jak se stává Luciferiáza na PCR testech v propojení s Luciferinem bioluminiscenční (jediné zvíře, které nebude v nebi je HAD – pohanský znak ZDRAVOTNICTVÍ)

Jak se stává Luciferiáza na PCR testech v propojení s Luciferinem bioluminiscenční (jediné zvíře, které nebude v nebi je HAD – pohanský znak ZDRAVOTNICTVÍ)

Video hovoří o reportérovém testu luciferázy. Dozvíme se, k čemu se používá luciferázový test a nakonec se podíváme na aplikace luciferázového testu… Zj 14,9 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, … Umrtvěte tu zvrácenou…

Jak ovládnout svět – přejmenujte chřipku (sto let starý animák včasného varování)

Jak ovládnout svět – přejmenujte chřipku (sto let starý animák včasného varování)

Sto let starý animák včasného varování! Jak ovládnout svět Kroky: 1) Použijte chřipku jako zbraň 2) Zaplavte noviny a rádio smrtí 3) Zavřete obchody a kostely 4) Použijte orgány činné v trestním řízení k potlačení odporu 5) Vystavujte nemocné a mrtvé 6) Použijte vakcínu ke sterilizaci líných a eutanazii starých 7) Lidé, kteří vlastní banky…

Konflikt na středním východě slouží pouze Iluminátům. Oni Izrael ve skutečnosti nenávidí a doufají, že jej jednou uvidí zničený. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými

Konflikt na středním východě slouží pouze Iluminátům. Oni Izrael ve skutečnosti nenávidí a doufají, že jej jednou uvidí zničený. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými

Exkluzivní výpověď od velmi vysoce postavené bývalé členky z řádu Iluminátů (která bude vystupovat pod pseudonymem SVALI), která riskovala svůj život, aby mohla společnost varovat před nadcházejícím zlem, které již dlouhou dobu připravují. Žena, která byla vychována mezi ilumináty popisuje jejich mocnou a tajnou organizaci, která se skládá asi z 1 procenta populace. Organizace, která…

Nikdy nezapomeňte na to, co udělali

Nikdy nezapomeňte na to, co udělali

Tématem je vakcína proti COVID-19. Představuje dva protichůdné názory na tyto vakcíny. Jeden názor se domnívá, že vakcíny COVID-19 jsou nebezpečné, toxické a neúčinné. Tvrdí, že vakcíny poškozují lidský organismus včetně poškození mozku, srdce, jater, kostní dřeně atd. Tvrdí, že lidé by měli okamžitě přestat užívat vakcíny COVID-19 a posilující vakcíny. Druhý názor, pocházející od…

Látky neutralizující bílkoviny spike proteinu z post-vakcinačních následků naočkovaných, proti nikdy neizolovatelnému dezinformačnímu viru

Látky neutralizující bílkoviny spike proteinu z post-vakcinačních následků naočkovaných, proti nikdy neizolovatelnému dezinformačnímu viru

Odhaduje se, že proti koronaviru Wuhan (Covid-19) je nyní “očkováno” více než 4,5 miliardy lidí na celém světě. Mnoho z nich však nyní trpí “dlouhým” Covidem, což může být způsobeno pokračujícím poškozením způsobeným bodovými proteiny obsaženými ve vakcínách (virový vektor) a jimi produkovanými (mRNA). Špičaté proteiny vakcíny Covid, známé také jako S-protein, způsobují mnohem větší…

DNEŠNÍ TRENDY