Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?

Jaký je správný den odpočinku, sobota nebo neděle?

Často se vedou diskuse v křesťanských církvích, jaký je ten pravý den odpočinku. Většina církví, křesťanských spolků světí neděli, jen malá hrstka sobotu. Proč světí malá hrstka lidí na tomto světě sobotu a tvrdí, že má pravdu? Je někde v Bibli zmínka, že den odpočinu je neděle? Chtěl bych Vám přiblížit, co nám na  tyto…

Ron Wyatt a objevení Boží archy úmluvy & krev a Církev Kristova

Ron Wyatt a objevení Boží archy úmluvy & krev a Církev Kristova

Církev Kristova, žena oděná sluncem Na světě je mnoho křesťanů, kteří se hlásí ke Kristu a jeho učení. První zmínka o názvu “křestané” je ve Sk 11,26. Ve sboru v Antiochii následovníci Ježíšovi po prvé obdrželi toto jméno. Slovo “křestané” by se v češtině mělo doslova překládat “kristovci” (christiani, Christen), kteří by měli následovat Krista…

DNEŠNÍ TRENDY