Proč Netanjahua pronásleduje “mesiášské proroctví”?


Benjaminu Netanjahuovi řekl vlivný židovský náboženský představitel, že bude posledním vůdcem Izraele a předá žezlo Mesiáši. Jak toto takzvané proroctví ovlivňuje Netanjahuovy politické kalkulace? A kdo je ona…

Kdo jsou Gog a Magog? Jedna z nejpozoruhodnějších biblických předpovědí


Kapitoly 38 a 39 knihy Ezechiel předpovídají invazi severních národů do Izraele. Tyto kapitoly popisují, že tato invaze přijde jako bouře a přikryje zemi jako mrak. I když…

Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení


Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi…

Univerzální biblický systém šelmy 666 a absolutistické kontroly lidí technologií LUCID / COVID (ID2020)


Věděli jsme, že to přijde Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidi, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po celém světě. Věděli jsme, že to přijde. Nyní…

Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv


Univerzální kontrolní systém – projekt L.U.C.I.D. Univerzální identifikační bezpečnostní kriminální systém (největší sen Číny a Ruska) Tajné podzemní laboratoře vyvíjí ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami,…

Červené jalovice; Antikrist v izraelském chrámu


Antikrist, pravý opak a největší nepřítel Krista. Podle křesťanské tradice bude strašlivě vládnout v období před Posledním soudem. Pojem Antikrist se poprvé objevil v Janových listech (1 Jan…

Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan


Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe. Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby…

Komunistická strana Číny zintenzivnila pronásledování církví a křesťanů v celé pevninské Číně před 20. sjezdem strany v roce 2022


Podle organizace na ochranu lidských práv čelí více vedoucích domácích církví obviněním z „podvodu“. Byla také zpřísněna cenzura náboženského obsahu na internetu. Organizace ChinaAid, která dokumentuje náboženské pronásledování…

Putin zavede konečný světový řád pro konec časů


Toto video poukazuje na proroctví šejka Imrana Hossaina, muslimského mudrce, který předpověděl příchod prezidenta Vladimira Putina – svět je na pokraji nového světového řádu! Video vysvětluje, proč se…

Vznik Katolické církve


A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který pravil: Vyjděte z něho, můj lidu, abyste se neúčastnili jeho hříchů a abyste nedostali z jeho ran. Zjevení Janovo 18:4

Co je nutné vědět o posledních dnech podle Bible pro věrné i Vatikánsko-mariánské modláře


Matouš 24:3-10 popisuje Ježíšovu odpověď na otázky svých učedníků týkající se znamení jeho příchodu a konce světa. Ježíš varuje, že mnoho lidí bude přicházet a tvrdit, že je…

Bible a žena jedoucí na šelmě s pohárem plným krve a smilstva (1. Korintským 11:27)


Ježíš tě miluje! Dave Hunt nás učí o katolické církvi v knize Zjevení a o proroctvích posledních dnů… https://www.youtube.com/watch?v=lleMF4tJSkM